Hva kan jeg som arbeidsgiver har behov for?

Hva kan jeg som arbeidsgiver har behov for?

“Hva kan jeg egentlig?”, tenker du kanskje. En dyktig jobbsøker kjennetegnes gjerne av at hun er godt kjent med seg selv og egen kompetanse. Hun vet hva hun kan, og klarer å formidle hvordan denne kompetansen kan komme til nytte for arbeidsgiveren. Grafikk: Avia

Se film om kompetansekartlegging og alt du trenger å vite om jobbsøking

Du kan nok mer enn du tror!

Vi mennesker både er og kan mye mer enn det som står svart på hvitt i et vitnemål. Gjennom livet samler vi erfaringer og kunnskap i mange ulike situasjoner og roller. Dette er kompetanse som kan vise seg like verdifull på en arbeidsplass som lang utdannelse. Derfor er det lurt å gå grundig til verks i forarbeidet – altså arbeidet du gjør før du begynner å skrive søknader. I denne fasen bør du bli bedre kjent med deg selv og din kompetanse – og undersøke hvordan denne kan komme til nytte for aktuelle arbeidsgivere.

Det finnes ulike typer kompetanse. Inndelingen under kan gjøre det lettere å sette ord på og få oversikt over kompetansen din som arbeidsgiver har behov for:  

Fagkunnskap: Dette gjelder hva du vet om et tema som er relevant for arbeidsplassen du søker deg til. Kan du eksempelvis mye om nettsikkerhet? Eller om aksjekurser? Eller kanskje vet du mye om ernæring?

Yrkesspesifikke ferdigheter: Denne kompetansen gjelder det du kan gjøre. Kan du kjøre gravemaskin? Eller tar du veldig gode bilder? Da er kanskje anleggsbransjen eller fotojournalistikk noe for deg?

Generelle ferdigheter: Hvilke andre ferdigheter har du som kommer til nytte på en arbeidsplass? Kan du flere språk – eller er du en god lagspiller? Digitalt anlagt?

Personlige egenskaper: Hvordan er du som person? Er du tålmodig? En humørspreder? Eller kanskje lettlært? 

Frivillig arbeid, verv eller fritidsaktiviteter: Har du erfaring som økonomiansvarlig i en forening? Eller har du fått ledererfaring gjennom en fritidsaktivitet? Kompetansen du har tilegnet deg på fritiden kan også komme til nytte i arbeidslivet. I tillegg sier slik erfaring mye om deg og dine interesser, og kan fungere som en god samtalestarter på et eventuelt jobbintervju.

Resultater: Hvilke oppnådde resultater kan du vise til? Har du kanskje vært med å løfte salgstallene betraktelig på din forrige arbeidsplass? Eller har du vunnet en bransjepris for et tidligere prosjekt?

Motivasjon: Vi motiveres til innsats av flere ulike årsaker. Kanskje motiveres du av å jobbe for akkurat én bestemt bedrift? Eller kanskje du er motivert for å jobbe med ett bestemt tema –eller noen bestemte arbeidsoppgaver? Hvorfor?

Les stillingsutlysningen nøye

Når du har funnet ut av hva slags kompetanse du besitter, er det i søknaden klokt å vektlegge de delene som kommer til nytte for arbeidsplassen du søker deg til. Les derfor stillingsutlysningen nøye, og noter deg hvilken kompetanse arbeidsgiveren faktisk etterspør. Hvis du søker på en stilling innen kundeservice, er det ikke sikkert at arbeidsgiveren er så opptatt av om du har sertifikat for gravemaskin eller ikke. Derimot er arbeidsgiveren kanskje interessert i å høre mer om erfaringene dine fra tiden som resepsjonist i en av dine tidligere jobber?
 

Kartlegg hvilken kompetanse arbeidsgiver har behov for

Tabellen under kan være et nyttig verktøy for å se sammenhengen mellom din kompetanse, og arbeidsgiverens behov. Noter derfor din kompetanse, eller ditt bidrag, i den ene kolonnen, og arbeidsgiverens behov i den andre. Forhåpentligvis finner du noen fellesnevnere – da er det disse du bør fremheve i din søknad! Andre sider av din kompetanse vil kanskje være irrelevante å trekke fram for akkurat denne arbeidsplassen.

Kartlegg din kompetanse sammen med en veileder. Bestille gratis veiledning her.