Hva kreves av deg som søker jobb?

Hva kreves av deg som skal søke jobb

Å søke jobb kan være både krevende og frustrerende for mange. Hvordan skal jeg klare å skille meg ut i bunken av søkere? Har jeg de rette kvalifikasjonene til jobben? De fleste av oss har hatt liknende tanker når vi søker etter nye utfordringer. En viktig huskeregel er at mange ganger handler det om å være den beste jobbsøkeren og ikke nødvendigvis den beste kandidaten til jobben. For å lykkes når du søker jobb bør du gjøre et grundig forarbeid.   

Kjenn deg selv

Å søke jobb innebærer å kartlegge og formidle egen kompetanse. Det kan være lurt å ha følgende spørsmål i bakhodet når du forbereder deg til å skrive CV og søknad:

  • Hvem er du?
  • Hva kan du?
  • Hva vil du?

Om du ikke er helt sikker på hva du skal svare, bør du sette av tid til å finne ut av disse spørsmålene. Din kompetanse er mye mer enn utdanning. Kompetanse er også fagkunnskap, yrkesspesifikke ferdigheter og andre generelle ferdigheter som språk eller samarbeidsevner. Samtidig er kompetanse også dine personlige egenskaper, resultater du har oppnådd og motivasjon for arbeidet. Du kan ha tilegnet deg slik kompetanse gjennom blant annet frivillig arbeid, verv eller

fritidsaktiviteter – i tillegg til utdanning eller tidligere jobberfaringer.

Synes du det er vanskelig å sette ord på kompetansen din, kan du finne flere tips her: https://karriereostfold.no/kartlegg-kompetansen-din/.

Godt forarbeid kan være avgjørende når du søker jobb

Når du har funnet en jobb du vil søke på, bør du også ta deg tid til å tilegne deg kunnskap om bedriften for å få en forståelse av arbeidsgiverens faktiske behov. Prøv å vise matchen mellom dine tidligere erfaringer og oppgavene i jobben du søker på. Dette kan du hente i stillingsutlysningen. En måte å gjøre det på er å lage et skjema med to kolonner. I den første kolonnen skriver du opp hvilke behov arbeidsgiveren har, i den andre kolonnen kan du skrive inn hvilken kompetanse og erfaringer du har som kan møte dette behovet – eventuelt hvordan du kan kompensere for manglende kompetanse. Det er en fordel å finne flere gode eksempler på hvordan du kan matche arbeidsgiverens behov med det du har med deg av kompetanse og erfaring. Velg deretter ut de mest relevante funnene til å utforme CV og søknad i neste fase av jobbsøkerprosessen.

Motivasjon som en rød tråd

Det er viktig å få frem din motivasjon til å søke den aktuelle jobben. Din motivasjon skal handle om hva du kan bidra med, og ikke hva som er ditt eget utbytte av å få jobben. Klarer du å vise at du vil mestre jobben, at du passer til den, og at du vil ha den, så er dette et godt utgangspunkt til å skrive en veldig god søknad. Arbeidsgivere ser etter dem som har en tydelig motivasjon for å søke stillingen. Det er viktig at du ikke bare forteller at du er motivert, men hvorfor. Bruk derfor litt tid på å tenke igjennom hvorfor du ønsker akkurat denne jobben.

En veiledningssamtale kan bidra til å gjøre deg bevisst på din kompetanse og hvilke muligheter du har, og du er velkommen til å bestille en veiledningstime hos oss her.

Lykke til med jobbjakten!