Hvilke tester kan du få i jobbsøkerprosessen?

Hvilke tester kan du få i jobbsøkerprosessen?

Det er ikke uvanlig at arbeidsgiver eller rekrutteringsbyråer benytter tester i forbindelse med jobbsøkerprosessen. Feilansettelser koster norske bedrifter mye penger. Derfor bruker både bedrifter og rekrutteringsselskaper i stadig økende grad ulike typer tester for å finne rett person til stillingen de har lyst ut. Det er usikkerhet rundt antall, men det anslås at det gjennomføres årlig 100.000 tester innen rekrutteringsområdet. Bakgrunnen for testene er at arbeidsgiver får annen informasjon om søkerne enn de får ved å spørre. Spørsmålene i personlighetstester er mange og sammensatte. 

Det er to hovedtyper av arbeidspsykologiste tester som benyttes: 

Personlighetstester 

Dette er den type tester norske arbeidsgivere anvender hyppigst. Svarene i en slik test danner en personlighetsprofil, som man mener kan forutsi en jobbsøkers typiske atferdsmønster. Det handler om å vurdere hvor godt personligheten din passer de arbeidsoppgavene som er relevante for den aktuelle stillingen. 

Evne- og ferdighetstester 

En evnetest består av ulike oppgaver som kartlegger en persons evner og kan være til stor hjelp for å forutse hvordan du vil passe inn og fylle den ledige stillingen. Evnetester kan kartlegge både kognitive, verbale og numeriske ferdigheter, som er viktige i de aller fleste jobber. Testene kan brukes for å sile ut aktuelle kandidater allerede før intervjurundene, eller for å avgjøre senere i prosessen. 

Mer om evne- og ferdighetstester   

Evnetester kan også kombineres med ferdighetstester som måler spesifikke ferdigheter i for eksempel et språk eller dataprogram. 

Kognitive evnetester                                                                                                                   

Kognitive ferdigheter sier noe om hvordan du tar til deg ny informasjon og bruker denne informasjonen til å forstå og lære. God hukommelse, evnen til å konsentrere deg, tolke situasjoner og resonnere er eksempler på kognitive ferdigheter. 

Verbale evnetester                                                                                                                           

I mange jobbsituasjoner er verbale ferdigheter vel så viktig som kognitive ferdigheter. Hvis du har løst et problem, men ikke klarer å formidle løsningen på en god måte kommer du som regel til kort i en arbeidssituasjon. Mangel på verbale ferdigheter kan føre til konflikter og irritasjon. Gjennom verbale evnetester kan man også teste dine språkferdigheter. 

Numeriske evnetester                                                                                                                     

Numeriske evner handler om dine evner til å forstå og tolke numerisk informasjon om tabeller, lister, grafer og regnestykker.  

Hva lønner det seg å svare?

Hvis du skal ta en personlighetstest vil det sjelden gå bra å tilpasse svarene til det du tror arbeidsgiver er ute etter. I verste fall kan du få en jobb du ikke passer til. Så vær ærlig, intuitiv og ikke gruble for mye før du svarer. Skal du ta en evne og ferdighetstest er det viktig å lese instruksjonene nøye og sitte uforstyrret. Det handler om løse så mange problemer som mulig på kortest mulig tid. Det kan være en fordel å være frisk og uthvilt når du skal ta testen. 

Tester alene er ikke avgjørende 

Testen alene avgjør ikke om du får jobben eller ikke. Summen av et godt intervju, riktig erfaring og kompetanse samt gode referanser er viktige faktorer for hvor godt kvalifisert arbeidsgiver oppfatter at du er. 

Anerkjente tester 

Aon Assessment og Assessio er anerkjente og ledende leverandør av evne- og personlighetstester som brukes i forbindelse med rekruttering og ansettelser. 

Søke jobb? Se filmer og lær deg alt om jobbsøkerprosessen 

Ønsker du å snakke med en karriereveileder om dine muligheter for jobb eller utdanning, følg lenken til vår hjemmeside og bestill gratis karriereveiledning.