Hvor lang bør en jobbsøknad være?

Illustrasjon av jobbsøknad

Det er et spørsmål vi får fra svært mange av våre veisøkere, både i individuelle veiledningssamtaler og på våre jobbsøkerkurs. Hvor lang en jobbsøknad skal være kan variere avhengig bransje, arbeidsgiverens krav og stillingens karakter. I de fleste tilfeller vil det holde med en side.

En jobbsøknad bør være kortfattet og oppsummerende

Generelt sett bør en jobbsøknad være kortfattet og oppsummerende, samtidig som den gir tilstrekkelig informasjon om at du er en kvalifisert og sterk kandidat. Unngå å gjenta informasjon som allerede finnes i CV-en din.

Husk at målet med en jobbsøknad er å vekke interesse hos arbeidsgiveren, slik at de ønsker å lese mer om deg i CV-en og eventuelt kalle deg inn til jobbintervju.

Arbeidsgiver skal lese gjennom mange søknader

Enhver jobbsøknad er en mulighet til å vise at du er en sterk kandidat for stillingen. Gjør ditt beste for å skille deg ut og overbevise arbeidsgiveren om at du er den rette personen for jobben. Jobbsøknaden skal være kort nok til at arbeidsgiver tar seg til å lese gjennom hele teksten. Samtidig skal søknaden være lang nok til at du får frem hvorfor er du den rette kandidaten for stillingen.

Husk at de som ansetter ofte får mange jobbsøknader, og har hverken har tid eller lyst til å lese lange søknader med overflødig og irrelevant innhold.

Så, hvor lang bør egentlig en jobbsøknad være?

En jobbsøknad bør være kort og oppsummerende, vanligvis på en side. I tilfeller der det er nødvendig med grundigere beskrivelser av svært relevante kvalifikasjoner, ferdigheter og resultater, kan jobbsøknaden være noe lengre.

Husk at en jobbsøknad skal gi en rask oversikt over din erfaring, kompetanse og motivasjon for stillingen. Vis at du kan, vil og passer til å gjøre jobben!

Ønsker du å bli enda bedre jobbsøker anbefaler vi vårt nettkurs i jobbsøking, du kan også melde deg på jobbsøkerkurs eller bestille karriereveiledning hos oss.