Hvordan blir jeg eiendomsmegler?

Hvordan blir jeg eiendomsmegler?

Eiendomsmegler – hvilken utdanning og hvilke egenskaper kreves egentlig for å kunne bli det? Salg og kjøp av bolig innebærer store økonomiske investeringer. Karrieresenter Østfold har snakket med bedriftsleder Simen Gundersen i eiendomsmeglerfordeg.no, som samarbeider med en rekke meglerhus over hele landet. Foto: Schluesseldienst fra Pixabay

Hva skal til for å få jobb som eiendomsmegler?

For å bli eiendomsmegler, må du ta en treårig bachelor i eiendomsmegling og deretter gjennomføre to år med praksis som eiendomsmeglerfullmektig. Under praksisen utfører du vanlige eiendomsmegleroppgaver under tilsyn av en ansvarlig eiendomsmegler. Etter fullført praksis kan du søke om eiendomsmeglerbrevet som gir deg tittelen eiendomsmegler.

Kan man få jobb som eiendomsmegler uten formell utdannelse?

Tidligere var det ingen krav til formell utdannelse for å jobbe som megler, men dette endret seg i 2008. Da ble eiendomsmegler en beskyttet tittel, som betyr at du må gjennomføre både bachelor og praksis for å kalle deg eiendomsmegler. Også jurister med tillatelse fra Finanstilsynet og advokater kan utføre eiendomsmegleroppgaver.

Å være medhjelper for en eiendomsmegler er en fin sjanse til å skaffe seg erfaring tidlig i utdanningsløpet. Som medhjelper bistår du eiendomsmegler med praktiske gjøremål etter behov. Det er begrenset hva du kan få ansvar for som medhjelper, og du kan for eksempel ikke gjennomføre budrunder eller signere kontrakter.

Det finnes i tillegg en rekke andre stillinger innenfor eiendomsmeglerbransjen. Eksempler er boligfotograf, regnskapsfører og IT-administrator.

Foto: energepic.com fra Pexels

Hva mener du som arbeidsgiver er viktig når du skal rekruttere nye ansatte?

Meglerhusene vi i eiendomsmeglerfordeg.no samarbeider med, legger spesielt vekt på personlige egenskaper og motivasjon når de skal rekruttere nye ansatte. For nye eiendomsmeglere trekker de ofte frem det å være målrettet, strukturert, selvstendig og tillitsvekkende. Gjennomført bachelorgrad er en forutsetning for i det hele tatt bli vurdert som eiendomsmegler. I likhet med meglerhusene er vi selv særlig opptatt av å ansatte folk med ekte engasjement og stå-på-vilje. Vi vektlegger også ønsket om kontinuerlig læring, da kunnskap alltid kan tilegnes. For oss er den faktiske kompetansen viktigere enn papirer som viser at en har rett utdannelse.

Les mer om hvordan du kan kartlegge din kompetanse

Finnes det andre arbeidsoppgaver/utviklingsmuligheter i eiendomsmeglerbransjen?

Det er flere muligheter for utvidet ansvar når en arbeider på et meglerkontor. For eksempel kan man jobbe som fagansvarlig, regionsansvarlig og daglig leder. Mange finner imidlertid nok variasjon og utfordringer innenfor rollen som eiendomsmegler. I tillegg til salg av bolig, kan man nemlig utforske andre områder, som salg av næringsbygg, tomter og hytter eller arbeid med utleiemegling.

Hvor legger dere ut ledige jobber?

Både meglerhus og vi i eiendomsmeglerfordeg.no legger ut ledige stillinger på alle de etablerte portalene som finn.no, nav.no og LinkedIn. I tillegg legges stillingsutlysningen som regel ut på bedriftenes hjemmesider, i vårt tilfelle på eiendomsmeglerfordeg.no.

Hvordan ser fremtiden ut for eiendomsmegleryrket?

Det er stor interesse for å studere eiendomsmegling, og det fører til en viss konkurranse om jobbene etter fullført utdanning. Generelt er behovet for eiendomsmeglere forventet å øke gradvis, i takt med at det bygges stadig flere boliger og næringsbygg. Historisk har etterspørselen etter eiendomsmeglere holdt seg nokså stabil, også gjennom perioder hvor mange andre bransjer rammes av nedbemanning.

Samtidig er det tendenser i tiden som kan påvirke etterspørselen etter eiendomsmeglere på sikt. En del boligeiere ønsker i dag å utføre hele eller deler av boligsalget selv, selv om det store flertall fremdeles setter ut jobben til erfarne eiendomsmeglere. Det blir også spennende å følge med på den digitale utviklingen, som kan bidra til at eiendomsmeglere kan utføre jobben sin enda mer effektivt. Dette vil i så fall gjøre at behovet for eiendomsmeglere kan bli noe mindre med tiden.

Les mer om fremtidens arbeidsliv

Hvilke personlige egenskaper er det ønskelig at en eiendomsmegler skal ha?

En eiendomsmegler må være i stand til å vekke tillit hos folk. Mye av tiden er en i kontakt med mennesker, så det er en klar fordel med gode kommunikasjonsferdigheter og at en trives rundt folk. Fleksibilitet er et annet personlighetstrekk som vektlegges. Som eiendomsmegler varierer arbeidstiden fra dag til dag, og du må regne med arbeid i helger og på kveldstid i forbindelse med visninger. Samtidig er evnen til struktur helt essensiell, ettersom du har mange baller i lufta og ulike arbeidsoppgaver som må gjennomføres til rett tid.

Søke jobb? Se filmer og lær deg alt om jobbsøkerprosessen