Hvordan finne en ledig jobb?

Hvordan finne en ledig jobb?

Før du som jobbsøker kan søke på en jobb, må du finne en ledig jobb du kunne tenke deg. Her finner du tipsene som kan gjøre denne delen av jobbsøkerprosessen enklere. Foto: Photo by Marten Newhall on Unsplash

Se film om hvordan du finner ledige jobber og alt du trenger å vite om jobbsøking

Hva ønsker du å jobbe med?

For å finne jobber å søke på, er det viktig at du først har en formening om hva du ønsker å jobbe med. Deretter bør du tilpasse letestrategien din etter hvilken bransje du ønsker å jobbe i. Vi skiller gjerne mellom de formelle og de uformelle kildene til å finne aktuelle jobber. 

Formelle kilder til ledig jobb 

De formelle kildene er kanaler som alle har tilgang til. Dette kan være stillingsportaler, bedrifters hjemmesider eller bemanningsbyråer. I tillegg benyttes også nettaviser og bransjemagasiner til utlysning av ledige jobber. 

I Norge er offentlige virksomheter pålagt å lyse ut jobber i det åpne arbeidsmarkedet og i formelle kanaler. De fleste jobber i det offentlige dukker derfor opp på de store jobbportalene. En av de viktigste jobbportalene er arbeidsplassen.no – som er NAV sin side. Denne siden favner også de andre store portalene, som for eksempel finn.no og jobbnorge.no. For å finne ledige jobber hos bedrifter, kan du lete på bedriftenes egne hjemmesider. 

Uformelle kilder 

Privat sektor står mer fritt til å utlyse jobber som de vil, og er ikke på samme måte pålagt å legge ut ledige jobber på det åpne markedet. Dermed blir mange ledige jobber aldri offentlig utlyst – men kanskje fylt internt, gjennom direkte kontakt med relevante kandidater eller gjennom bemanningsgbyråer.  

For å finne denne type jobber kan det være lurt å benytte mer uformelle kilder. Det kan dreie seg om mennesker og kontakter i ditt eget nettverk. Det kan være familie og venner, men også tidligere arbeidsgivere, kollegaer eller bekjente fra studietiden. Benytt gjerne sosiale medier for å komme i kontakt med de riktige personene. 

Noen jobbsøkere kan synes det er vanskelig og sårt å fortelle omgivelsene sine at de er på utkikk etter jobb. Likevel handler det nå om å tørre og fortelle – uten at man trenger å be sine venner og bekjente om å  en jobb. Fortell heller at du står mellom to jobber, og at det hadde vært fint dersom de sier ifra hvis en mulighet skulle vise seg. Da gjelder det å vurdere hvem i ditt nettverk som kan føre deg til en mulighet, og være åpen for det som eventuelt måtte dukke opp. 

Gjør deg synlig for arbeidsgivere 

En viktig del av å finne potensielle jobber er å lete aktivt selv. Samtidig er det like viktig å gjøre seg selv synlig for arbeidsgivere, slik at bedrifter og virksomheter kan finne fram til deg og din kompetanse. 

En mulighet er å registrere din CV i ulike jobbportaler. Du gjør deg da synlig for arbeidsgivere som benytter disse portalene for å finne nye arbeidstakere. Slike portaler gjør det enkelt for jobbsøkere og arbeidstakere å finne hverandre etter blant annet kompetanse, tilgjengelighet og geografi.  

En annen viktig plattform for å bygge egen synlighet er LinkedIn. Også her synliggjør du din kompetanse og erfaring, slik at det blir lettere for arbeidsgivere å finne deg. Det er likevel ikke alle bedrifter som er til stede på plattformen og LinkedIn brukes mest innen bransjer som krever høyere utdanning. 

Vis initiativ! 

Noen personlige egenskaper er viktige i hele jobbjakten – også i fasen hvor man skal lete etter ledige jobber. Det handler ofte om å ta initiativ. Ikke vent på at noen skal ta kontakt – da skjer det ikke mye. Bruk tid på å finne ut av hvilke bedrifter eller bransjer du vil jobbe innen, og tilpass letingen etter dette. Benytt gjerne flere strategier for å finne fram til aktuelle jobber. 

Tre tips for å finne ledige jobber å søke på: 

• Ta initiativ. Det skjer ikke noe hvis du ikke setter i gang. 

• Få oversikt over arbeidsmarkedet, bransjer og utlyste jobber. Sjekk både formelle og uformelle kilder. 

• Vær utholdende og nysgjerrig. Kan det være andre jobber enn de du vanligvis søker på som du kan passe i? 

PS! 

Ikke alle finner en jobb de ønsker seg verken gjennom formelle eller uformelle kilder. Da er et alternativ å skape sin egen arbeidsplass. Sørg da for at du har nok informasjon til å kunne starte opp for deg selv. Ta gjerne kontakt med etablererveiledningen i Viken om hvordan komme i gang. 

Du finner mer informasjon om hvordan søke jobb her.