Hvordan lykkes med jobbintervjuet?

blogg hvordan lykkes med jobbintervjuet

Har du blitt kalt inn på jobbintervju? Gratulerer! Det betyr at arbeidsgiver har funnet deg kvalifisert for stillingen – på papiret. Gjennom jobbintervjuet ønsker arbeidsgiver å bli bedre kjent med deg, din motivasjon, dine personlige egenskaper, og ikke minst vurdere deg faglig. Foto: Photo by Andre Hunter on Unsplash

Se film om hvordan lykkes med jobbintervjuet

Din oppgave i et jobbintervju

Din oppgave i et intervju er å overbevise arbeidsgiver om at du:

 • KAN gjøre jobben
 • VIL gjøre jobben
 • PASSER til jobben

Klarer du dette, er du på god vei. Det er flere grep du kan ta for å øke sjansene for å få jobben.

15 tips for å lykkes med jobbintervjuet

FØR INTERVJUET

 1. Ta vare på stillingsannonsen. Det kan ta lang tid fra du søker til du blir kalt inn på intervju. I mellomtiden kan annonsen ha blitt tatt bort fra nettet. Annonsen er veldig viktig å ha når du skal forberede deg til selve intervjuet.
 2. Forbered deg godt. Gjør research på arbeidsgiver, gå igjennom informasjonen du fant frem da du søkte og orienter deg om vanlige spørsmål på intervju. Vær forberedt på å gi en sammenhengende presentasjon av deg selv, utdype innholdet i søknaden og forklare eventuelle «hull» i CV-en. Hemmeligheten bak gode svar er å øve på forhånd. Det holder ikke å tenke gjennom svarene dine, du må faktisk si dem høyt. Rollespill er den beste måten å øve på. Få en venn til å stille deg spørsmålene, eller bestill veiledning hos oss på www.karriereostfold.no og øv på intervjuet med en karriereveileder eller delta på gratis intervjukurs.
 3. Kle deg riktig. Hovedregelen er at du bør velge klær som er naturlig for stedet du søker jobb. Kle deg som andre ansatte, eller litt finere og velg noe du føler deg vel i. Hvis du er usikker på kleskoden, bør du kle deg pent. Klær, frisyre, parfyme eller annet ved ditt utseende bør ikke ta oppmerksomhet under intervjuet.
 4. Stress ned før intervjuet. Det er vanlig å være litt nervøs før intervjuet. Nervøsiteten kan være ubehagelig, men den kan også gjøre deg skjerpet. Dersom den er så kraftig at den hemmer deg kan det være lurt å prøve å løse opp spenningen ved å bruke kroppen fysisk eller puste dypt og rolig.
 5. Møt presis. Å komme for sent på jobbintervjuet gir et dårlig førsteinntrykk, uansett grunn. Du bør planlegge reisen og ta høyde for kø, forsinkelser eller vanskeligheter med å finne parkering eller å finne frem til rett rom. Kom i god tid, men ikke meld din ankomst tidligere enn 5 minutter før avtalt tid. Husk også å sette telefonen i flymodus før selve intervjuet starter.

UNDER INTERVJUET

 1. Ikke glem å svare på spørsmålet. Under intervjuet må du sørge for å forstå spørsmålene og svare på det intervjueren er ute etter. Er du usikker på hva intervjuer spør om, kan du stille avklaringsspørsmål.
 2. Bruk eksempler for å «bevise» kvalifikasjonene dine når du svarer. Når du svarer på det intervjueren spør om, bør du bruke illustrerende eksempler eller korte historier og bake inn motivasjon og andre kvalifikasjoner du ønsker å fremheve.
 3. Vær bevisst på kroppsspråket ditt. Førsteinntrykket er viktig. Smil, se intervjueren i øynene og hils med et fast håndtrykk. Ikke fikle med ting som penner og papirer under intervjuet og unngå å signaliser usikkerhet. Snus og tyggegummi hører heller ikke hjemme på et intervju. Husk at du i praksis er på jobbintervju fra du går inn hovedinngangen til du går ut igjen. Vær bevisst på at du kan bli observert, og opptre derfor profesjonelt fra du kommer til du går.
 4. Still gode spørsmål. På slutten av intervjuet får du som regel anledning til å stille spørsmål. Grip denne muligheten. Ved å stille spørsmål kan du vise at du virkelig er interessert i jobben og at du har forstått hva som er viktig i jobben.
 5. Ikke snakk negativt om din tidligere arbeidsgiver. Du vinner ingenting på å snakke ned din nåværende eller tidligere arbeidsgiver. Fokuser heller på hva du ønsker av fremtiden og ny arbeidsgiver.
 6. Ikke avbryt intervjueren. Det er uhøflig og vil kunne ødelegge et godt inntrykk. Det er viktig at du lytter, er ydmyk og viser smidighet under samtalen.
 7. Ta med deg relevante dokumenter. Det kan være lurt å ha med deg dokumenter som CV, søknad, referanser, attester og vitnemål på intervjuet. Det kan være at dere får bruk for dette og i tillegg underbygger det din motivasjon og viser at du er forberedt.
 8. Svar ærlig og strategisk. Under intervjuet kan det dukke opp spørsmål som ikke er så lett å svare på. Kanskje blir du bedt om å fortelle om dine svake sider eller forklare hull i CV-en. Svar sant og relevant i forhold til jobben, men ikke si mer enn du behøver. Vis at du har selvinnsikt og tar ansvar for din innflytelse på andre.

ETTER INTERVJUET

 1. Rydd opp etter deg. Har du fått kaffe eller vann under intervjuet – ta med deg koppen/glasset når intervjuet er ferdig og vis initiativ til å rydde opp etter deg.
 2. Vil du ha jobben? Samsvarer bedriftens verdier med dine egne? Fikk du enda mer lyst på jobben etter intervjuet, eller er det noe som skurrer? Dette må du vurdere.

Lykke til på intervju!