Hvordan regner jeg ut poengene mine?

Hvordan regner jeg ut poengene mine?

Hvert år når søknadsfristen til høyere utdanning nærmer seg, tar mange studiesøkere kontakt for karriereveiledning. I den sammenheng kommer ofte temaet poengberegning, poenggrenser og egen poengsum opp i samtalen. Kanskje sitter du også med spørsmål rundt poengene dine? Foto: Photo by jaikishan patel on Unsplash

Beregner Karrieresenter Østfold poengene mine?

Mange har forventninger om at vi skal hjelpe de å regne ut poengene. Vi ved Karrieresenter Østfold tilbyr veiledning rundt studievalg, men vi godkjenner ikke ditt vitnemål eller beregner din poengsum. Det er det andre instanser som har som oppgave. Det vi kan tilby er veiledning om hvor du kan finne informasjon og hvem du eventuelt kan kontakte. Samordna opptak og Utdanning.no er to av våre viktigste informasjonskilder som omhandler dette, og det er også disse kildene som er brukt til å skrive denne teksten. 

Generell studiekompetanse er den vanligste veien inn til høyere utdanning. Flere studier har spesielle opptakskrav som kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse. Hvis du er kvalifisert til opptak, blir du poengberegnet og konkurrerer om studieplassene med din poengsum. Poenggrensen på ulike studier styres av antall søkere, antall studieplasser og poengene til søkerne. Det er på bakgrunn av dette at poenggrenser kan variere fra år til år.  

Beregne poengene for førstegangsvitnemål 

Du konkurrerer i kvote for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og 

  • har førstegangsvitnemål fra studieforberedende utdanningsprogram eller 
  • har generell studiekompetanse med vitnemål fra et yrkesfaglig utdanningsprogram tatt på normal tid 

Det er karakterene dine som ligger til grunn for din poengberegning. Karaktersnittet blir regnet om til det som kalles karakterpoeng. Karakterpoengene er gjennomsnittet av karakterene ganget med 10. Et snitt på 4,3 vil altså gi 43 karakterpoeng. Hvilke karakterer som skal regnes med i gjennomsnittet, avhenger av din utdanningsbakgrunn. Deretter blir eventuelt andre poeng som realfagspoeng, språkpoeng, kjønnspoeng og poeng til opptaksprøver lagt til. Legger man dette sammen får du det som kalles skolepoeng. Skolepoeng er poengene du konkurrerer med i kvote for førstegangsvitnemål. Har du tatt opp fag eller tatt nye fag konkurrerer du i ordinær kvote. 

Poengberegning for ordinær kvote 

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote, og du konkurrerer med dine konkurransepoeng. Dine konkurransepoeng er summen av skolepoeng (se over), alderspoeng og tilleggspoeng. Alderspoeng får du automatisk i denne kvoten fra og med det året du fyller 20 år, og du kan få inntil 8 poeng. Tilleggspoeng er poeng for høyere utdanning, fagskole, folkehøgskole eller militærtjeneste, og du kan få 2 slike poeng.

Poengberegning etter 23/5-regelen 

Er du kvalifisert etter 23/5-regelen, konkurrerer du i ordinær kvote. Dine karakterpoeng regnes ut på grunnlag av studiekompetansefagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag. Dette gjøres ved å legge sammen alle eksamens- og standpunktkarakterene, dele på antall karakterer og gange med 10. Når karakterpoengene er regnet ut legger man til eventuelle realfagspoeng, språkpoeng, kjønnspoeng, poeng for opptaksprøver, alderspoeng og tilleggspoeng du har krav på. Når du poengberegnes etter 23/5-regelen får du alderspoeng fra og med det året du fyller 24 år. Du får 2 poeng per år og maksimalt 8. 

Hvor mange poeng har du? 

Den sikreste måten å finne sin poengsum på er at Samordna opptak beregner. En endelig poengberegning får du først når du får svar på søknaden din. Hvis du selv ønsker å regne ut dine poeng kan du gjøre det på den måten Samordna opptak beskriver det her.  

I tillegg kan du bruke Karakterkalkulatoren som du finner på Utdanning.no. Kalkulatoren har i 2021 blitt oppdatert, og har fått noen nye funksjoner. Den er enklest å bruke for de som har videregående med Kunnskapsløftet fra 2006, men kan også brukes av deg med et eldre vitnemål. Har du et eldre vitnemål er det viktig at du er oppmerksom på at fagene ikke lenger har samme navn. Bruk søkefunksjonen i verktøyet og legg så til riktige fag for deg. Pass på at du ikke får flere poeng enn du skal ha.

Som nevnt i innledningen er informasjonen i denne artikkelen hentet fra Samordna opptak og Utdanning.no. Er det noe du lurer på angående din poengberegning, finner du utfyllende informasjon på deres nettsider. Ønsker du karriereveiledning om høyere utdanning og studievalg er du velkommen til å bestille veiledning hos oss ved Karrieresenter Østfold.  Lykke til!