Hvordan skrive en god søknad med lite eller ingen arbeidserfaring

Å søke jobb kan føles overveldende. Du må matche annonsen og gi eksempler på relevant utdanning, erfaring og personlige egenskaper.  Målet med søknaden er at den som leser søknadsteksten skal få lyst til å møte deg, og invitere deg til et intervju. Men hva om du har liten eller ingen jobberfaring?  Da kan det være lett å tenke at man stiller langt bak i køen. Selv om det kan virke som manglende arbeidserfaring gjør det mer utfordrende å lykkes når du søker jobb, så har du sannsynligvis andre kvaliteter og erfaringer som arbeidsgiver leter etter.

Det finnes ingen fasit på hvordan du skal skrive en søknad, men noen generelle tips er verdt å følge.

Overbevis arbeidsgiveren

En informativ og relevant CV fører gjerne til at arbeidsgiver også vil lese søknaden din. Din forståelse for stillingsutlysningen danner utgangspunktet for søknaden. Dersom du i søknaden klarer å argumentere for at du mestrer arbeidsoppgavene, at du passer på arbeidsplassen og at du er motivert til å yte en god jobb, er sjansen stor for at søknaden din begynner å bli god. Veien fra en god søknad til et jobbintervju kan være ganske kort. Du bør strukturere søknaden for å sikre at den etterspurte informasjonen kommer tydelig frem. Søknaden bør ikke være lengre enn en side.

Hvordan skrive en god søknad

Du kan starte søknaden med å oppgi hvor du har sett utlysningen og hvilken stilling du søker. Deretter bør du forklare hvorfor du søker på akkurat denne jobben i akkurat denne bedriften. Klarer du å beskrive din motivasjon samtidig som du nevner det mest relevante i din bakgrunn, har du en god innledning som lokker arbeidsgiveren til å lese videre. Skriv helst i presens – altså nåtid.  

I hoveddelen av søknaden skal du overbevise arbeidsgiver om at du kan utføre jobben. Dette gjør du best ved å utdype hvordan du vil bruke din erfaring til å løse arbeidsoppgavene som hører til stillingen. Prøv å vise sammenhengen mellom dine tidligere erfaringer og oppgavene i jobben du nå søker på. Ikke ta for gitt at arbeidsgiver ser denne sammenhengen på egenhånd.  

Bruk eksempler og relevant erfaring

Hvis du ikke har formell arbeidserfaring å vise til kan du bruke andre aktiviteter du har gjort;

  • Ta utgangspunkt i de personlige egenskapene som kreves ifølge stillingsannonsen og fortell om situasjoner i livet der du har vist at du har nettopp disse egenskapene.
  • Deltakelse i fritidsaktiviteter kan ha gitt deg erfaring med teamarbeid.
  • Hvis du er en gamer kan du ha opparbeidet deg teknisk kompetanse som andre ikke har. Du kan kommunisere på andre språk og du kan klare å håndtere stress samtidig som du holder fokus.
  • Det kan være eksempler fra studier, som gruppeoppgaver, hvor du har måttet være fleksibel, tilpasningsdyktig, ta lederansvar og løse en problemstilling.
  • Frivillig jobb er også arbeidserfaring selv om du ikke har fått lønn. Fremhev dine erfaringer fra frivillig engasjement og verv i ideelle organisasjoner og studentforeninger.
  • Erfaringer fra militærtjeneste
  • Praksis gjennom skolegang

Vis hvordan du kan fungere i stillingen

Vær forsiktig med å kun presentere hva du har gjort og kan fra før. Det oppfattes gjerne som generell og masseprodusert informasjon. Bruk derfor fremtidsrettede eksempler på hvordan du kan fungere i stillingen. Slik argumentasjon vil kunne få arbeidsgiveren til å begynne å se for seg deg i jobben.  

I hoveddelen av søknaden bør du også vise arbeidsgiveren at du har satt deg godt inn i virksomheten og det aktuelle arbeidsområdet. Vis at du kjenner til bransjen og bedriften, og at du har forstått hvilke krav som stilles til deg i jobben og oppgavene du skal utføre. Legg vekt på det du kan, ikke hva du eventuelt mangler av kvalifikasjoner. Her bør du knytte din kompetanse, erfaring og motivasjon til det som står beskrevet i stillingsannonsen – og informasjon du eventuelt har funnet i andre kanaler.  

En kort og god avslutning oppsummerer og trekker trådene sammen

Her kan du gjerne gjenta hvorfor du vil ha akkurat denne jobben, og minne arbeidsgiver på din kompetanse. I tillegg kan du trekke frem noen personlige egenskaper du mener gjør deg til den riktige kandidaten. Et godt tips er å bruke forklarende eksempler. Du kan også vise til tidligere arbeidsgiveres beskrivelser av deg. Slik unngår du oppramsing, og søknaden virker mer troverdig. Har du ikke hatt noen arbeidsgivere å vise til så kan du bruke andre som kan beskrive deg som person. Det kan være en fotballtrener, leder ved frivillighetssentralen, en lærer og lignende.  

Ønsker du å bli en enda bedre jobbsøker anbefaler vi vårt nettkurs i jobbsøking, du kan også melde deg på jobbsøkerkurs eller bestille karriereveiledning hos oss.