Hvordan vite hvilket studie som er riktig for deg?

Hvordan vite hvilket studie som er riktig for deg?

Livet består av små og store valg. Studievalg er ett av de valgene mange synes er vanskelig. I løpet av et år er det mange studievelgere som oppsøker oss på Karrieresenter Østfold for veiledning i nettopp dette. Foto: Tool., Inc on Unsplash

Valgkompetanse

Valgkompetanse er evnen til å ta gode valg. Det innebærer at du har kunnskap om forskjellige måter valg kan tas på, at du er bevisst måten du selv velger og i tillegg er oppmerksom på hva som er viktig for deg. Som karriereveiledere ønsker vi at du skal ha nødvendig kompetanse for å ta informerte og reflekterte studievalg slik at du kan velge et studie som føles riktig for deg.

Ikke vær redd for å velge “feil” studie

Flere vi møter tenker at studievalget er avgjørende for resten av sitt arbeidsliv, og at de nå må ta det «rette» valget. Det er sjelden det stemmer. I løpet av et langt arbeidsliv er det mange muligheter til å skifte retning. Det er ganske vanlig å bytte jobber og yrker, ja noen skifter også karriereretning. Noen fordi de vil og har lyst, mens andre fordi de må. Ingen av oss kan spå framtiden. Det vi vet er at nye typer jobber oppstår, mens andre forsvinner. Sannsynligvis må du stå i endringer og ta flere karrierevalg gjennom livet. Selv du forandrer deg og det er ikke sikkert at det du i dag synes er interessant, viktig og riktig vil være det samme over tid. Da kan det være fint å vite at en utdannelse kan føre til flere ulike jobber, og at dine jobbmuligheter avhenger av mer enn ditt valg av studie.

Hva påvirker dine studievalg?

Har du tenkt over hvorfor du velger som du gjør? Det kan være mange forklaringer til dine valg, kanskje velger du fordi:

 • Alle andre gjøre det
 • Det er en tradisjon «Jeg skal ta over min families regnskapsfirma»
 • Det er spennende og utfordrende
 • Andre forventer det av meg «Du som har så gode karakterer må jo bli jurist!»
 • Godt arbeidsmarked «Jeg utdanner meg til sykepleier for arbeidsmarkedet er godt.»
 • Reklame og media
 • Tidligere erfaringer av å lykkes
 • Oppdragelse «Alle i vår familie har høyere utdanning»

Hvilke punkter stemmer for deg? Er det andre momenter som passer bedre?

Still deg selv disse spørsmålene

For å komme fram til et valg kan det være lurt å reflektere over noen spørsmål. Her kommer noen forslag:

 • Har jeg nok informasjon?
 • Hvilke fordeler ser jeg?
 • Hvilke ulemper ser jeg?
 • Hva kan resultatet bli av mitt valg?
 • Er det noe eller noen som har påvirket mitt valg?
 • Hvorfor er dette viktig for meg?

Hva er et godt studievalg?

Alle valg er personlige og det som rett for deg kan være feil for en annen. Noen bruker lang tid på å velge, mens andre brukere kort tid. Kjennetegnene på et godt og veloverveid valg kan være mange. Her kommer noen du kanskje kjenner igjen: 

 • Du har en god «magefølelse», det kjennes rett og slett riktig
 • Du er stolt og tilfreds over valget og sitter igjen med en positiv følelse
 • Du synliggjør ditt valg til andre og det er føles fint å fortelle hva du mener, verdsetter og prioriterer
 • Valget ditt har vært frivillig
 • Du har hatt flere alternativer oppe til vurdering
 • Du har vurdert «konsekvensene», og har utforsket positive og negative sider

Bruk tiden frem til søknadsfristen på en slik måte at du tar et gjennomtenkt og godt valg for deg. Du finner mye god informasjon om ulike yrker og studier på utdanning.no. Ønsker du karriereveiledning er du velkommen til å bestille gratis time hos oss på Karrieresenter Østfold. Lykke til med studievalget!