Informasjonsfilm på norsk

Vi har laget en lettfattelig informasjonsfilm på flere språk om hva karriereveiledning er, og hvordan karriereveiledning foregår på Karrieresenter Østfold. Målgruppen for filmen er nyankomne flyktninger som har rett og plikt til karriereveiledning etter integreringsloven. Det er veldig viktig at den enkelte flyktning som skal gjennomføre karriereveiledning ser filmen i god tid før selve veiledningen.

Viktig å vite

Målgruppen for filmen er nyankomne flyktninger som har rett og plikt til karriereveiledning etter integreringsloven. Det er veldig viktig at den enkelte flyktning som skal få karriereveiledning ser filmen i god tid før selve veiledningen.

Vi minner om at forvaltningslovens § 12 gir en person i møte med en offentlig tjenesteperson rett til å ha med seg en fullmektig. Det kan være en venn, programrådgiver eller en annen person flyktningen stoler på.