Informasjonsfilm på sorani

Vi har laget denne lettfattelige informasjonsfilmen om hva karriereveiledning er, og hvordan karriereveiledning foregår på Karrieresenter Østfold. Filmen er tilgjengelig på flere språk.

Viktig å vite

Målgruppen for filmen er nyankomne flyktninger som har rett og plikt til karriereveiledning etter integreringsloven. Det er veldig viktig at den enkelte flyktning som skal få karriereveiledning ser filmen i god tid før selve veiledningen.

Vi minner om at forvaltningslovens § 12 gir en person i møte med en offentlig tjenesteperson rett til å ha med seg en fullmektig. Det kan være en venn, programrådgiver eller en annen person flyktningen stoler på.