Integreringsloven og voksnes rett til opplæring

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Ny integreringslov er omtalt som «den viktigste endringen i norsk integreringspolitikk på 20 år». Formålet med den nye loven er å bidra til at innvandrere får gode norskferdigheter, kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet. Loven legger rammene for arbeidet med kvalifisering av nyankomne innvandrere, som blant annet opplæring i norsk og samfunnskunnskap, prøver, karriereveiledning og introduksjonsprogrammet.

Voksnes rett til opplæring er en klar politisk føring for kommuner og fylkeskommuner. Opplæringsloven kapittel 4A gjelder opplæring spesielt organisert for voksne.

Navn: Integreringsloven og voksnes rett til opplæring

Utgivelse: 2021

Forfatter: Øystein Stette ( red.)

Tema: # Faglitteratur # karriereveileder # forveiledere # lover og regler

Om boken:

Boken omhandler integreringsloven og forskrifter, opplæringslovens kapittel 4A og voksenopplæringsloven. Lovene henger tematisk sammen, og må i mange saker sees i sammenheng. Boka har også tatt inn lovspeil, slik at man kan sammenligne bestemmelsene fra tidligere lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) med bestemmelsene i den nye loven. Boka er aktuell for alle som jobber med voksnes opplæring og karriereveiledning i kommuner og fylkeskommuner, og særlig for de av oss som jobber med innvandrere.