Jobb innen helse- et yrke for deg?

Jobb innen helse

Dersom du ønsker å jobbe innen helse må du kunne yte profesjonell helsehjelp og ha et genuint ønske om å være der for pasientene. Mulighetene er mange, både i forhold til valg av utdanning og arbeidsplass. Vi har snakket med virksomhetsleder Lene Simensen Rød ved Helsehuset i Sarpsborg om muligheter, krav til utdanning og ønskelige personlige egenskaper.

Helsehuset i Sarpsborg har en rekke helsetjenester under samme tak, som legevakt, blodbank, diabetes poliklinikk, vaksinasjon- og smittekontor. De som jobber innen helse på Helsehuset er utdannet legerbioingeniørerhelsefagarbeidere, sykepleierehelsesekretærerergoterapeutervernepleier, fysioterapeuter, m.f.  

I Lene Simensen Rød sin virksomhet på Helsehuset i Sarpsborg er det totalt 250 ansatte. Hun er tydelig på at de som ønsker å jobbe innen hennes virksomhet må ha et genuint ønske om å være der for pasientene. Jobben vår er å gi de det beste tilbudet. Hun forteller stolt at Helsehuset vant arbeidsmiljøprisen i 2020. På Helsehuset er de opptatt av å gi folk en sjanse, og de er positive til mennesker som har interesse for deres virksomhet og fagområde.

1: Hva skal til for å få jobb innen helse på Helsehuset?

Det er krav om fagbrev eller en høyskoleutdannelse for å få jobb på Helsehuset. Mange som jobber hos oss har fagbrev som helsefagarbeider/hjelpepleier, helsesekretær, eller en høyskoleutdannelse som sykepleier, vernepleier, lege eller bioingeniør. Det kan være mulig å få jobbe på Helsehuset dersom man er i et utdanningsløp som er relevant for Helsehuset. Så dersom man for eksempel er sykepleier- eller vernepleierstudent, eller helsefagarbeiderelev, er det mulig å søke på jobb hos oss. Man kan ikke jobbe som pleiemedarbeider/assistent på Helsehuset dersom man ikke har påbegynt en helsefaglig utdanning, påpeker Lene Simensen Rød.

2: Finnes det muligheter for å jobbe i denne bransjen uten formell kompetanse?

Det er ikke mulig innenfor Lene Simensen Rød sitt område. Det vil være utfordrende å få en fast stilling uten formell kompetanse, da kravene er blitt strengere enn de var tidligere. Men som nevnt er det en mulighet dersom man er i et påbegynt utdanningsløp som er relevant for Helsehuset.

3: Hva mener du som arbeidsgiver er viktig når du skal rekruttere nye ansatte?

Når vi på Helsehuset rekruttere er vi tydelig på hva som forventes av dem og hva de kan forvente av oss. Vi er opptatt av å få rett person med tanke på personlige egenskaper, både i forhold til det å jobbe med mennesker og at de bidrar positivt i forhold til arbeidsmiljøet. Dette er veldig viktig for oss på Helsehuset. De må også ha rett kompetansen og den utdanningen som er påkrevd.

4: Er det mulighet for andre arbeidsoppgaver/utviklingsmuligheter innad i virksomheten?

Det er gode muligheter for utvikling når man arbeider innen helse, det er også rom for å bytte arbeidsoppgaver. Lene Simensen Rød er positiv til at de ansatte deltar på kurs og tar videreutdanning. På Helsehuset har vi for eksempel ansatte som er medisinromansvarlige, og en egen stilling som fagsykepleier. Vi har også mye internundervisning hvor vi bruker egne ansatte til å for eksempel å holde kurs i førstehjelp for å nevne noe.

5: Har du noen tips til de som ønsker å søke jobb hos dere?

Ledige stillinger hos oss lyser vi ut i webcruiter, på kommunen sin nettside og på Nav -arbeidsplassen.no. Noen sender også en åpen søknad til oss. Vi er positive når noen er interesserte i vår arbeidsplass, også med tanke på det å hospitere. Det kan være en fin måte å finne ut om et yrke innen helse kan være aktuelt for dem i fremtiden.

6: Hvordan ser fremtiden ut for dette yrket?

Lene Simensen Rød ser for seg en lysende fremtid for yrker innen helse. Hun tror at det også i fremtiden vil være gode jobbmuligheter dersom man velger en utdanning innen helse.

7: Hvilke personlige egenskaper er det ønskelig at ansatte på Helsehuset skal ha?

Vi er opptatte av at de som er ansatt hos oss skal være løsningsorienterte og blide. Det å hilse og smile er viktig for oss. Vi vil at de som er ansatt eller som ønsker å jobbe hos oss skal være interessert i å lære mer. Som nevnt tidligere så er vi her for pasientene. Den dagen man blir lei av jobben eller ikke lenger ønsker å være der for pasientene, er det viktig å kunne gå videre. Og til sist, men ikke minst, det er viktig å ha humor og ha det gøy på jobb! Da blir hverdagen så mye lysere, også for alle rundt.