Hjem      Jobb      Alt du trenger å vite om jobbsøking

Slik mestrer du jobbintervjuet

Kanskje er det første gang du skal på jobbintervju? Eller kanskje har du vært på mange, men ender alltid opp som en «god nummer to»? Uansett utgangspunkt kan det være lurt å lese seg litt opp på hvordan du kan forberede deg og hva du kan forvente at kommer av spørsmål. Det finnes ulike måter å gjennomføre et intervju , men uansett hvilken måte arbeidsgiver velger er målet det samme; du må svare på et behov hos arbeidsgiver. Du må selv sørge for at du får frem alt du ønsker at arbeidsgiver skal vite om deg, for å kunne vurdere om du er den rette kandidaten til jobben. Denne filmen gir deg mange gode tips til forberedelser og gjennomføring av et jobbintervju.

Denne videoen er en del av vårt nettkurs for jobbsøkere, hvor du kan laste ned maler og gjøre oppgaver relatert til temaet.

Om jobbintervjuet

Har du blitt kalt invitert på intervju, har arbeidsgiver funnet deg kvalifisert for stillingen- på papiret. Gjennom jobbintervjuet ønsker arbeidsgiver å bli kjent med deg som person, finne ut hva som motiverer deg, vurdere deg faglig og finne ut av dine personlige egenskaper. Dersom arbeidsgiver tror du er rett person for jobben, vil det også være et mål for dem å få deg til å ønske stillingen. Ulike arbeidsgivere har forskjellige prosesser for intervjuer, og i mange jobber må du møte arbeidsgiveren flere ganger før du får et tilbud. Som regel gjøres jobbintervjuet ansikt til ansikt, men noen ganger gjøres det over telefon eller video.

Ulike former for intervju

Et jobbintervju kan ha ulike former og kan gjennomføres på mange ulike måter.

Ustrukturert intervju

I et ustrukturert intervju møter du en eller flere intervjuere, og dere prater om stillingen og deg. Spørsmålene som blir stilt kan være forskjellige fra kandidat til kandidat, da intervjuer ikke har et definert fast sett med spørsmål.

Strukturert intervju

I et strukturert intervju får alle som er innkalt stort sett de samme spørsmålene. Du vet ikke hvilke spørsmål du vil få, men arbeidsgiver bruker ofte intervjuet til å finne ut av din motivasjon og relevansen av din utdanning og erfaring, samt bli bedre kjent med deg og dine personlige egenskaper. Intervjuet starter ofte med at arbeidsgiver forteller om virksomheten og arbeidsoppgavene. Deretter blir du som regel bedt om å presentere deg selv, før arbeidsgiver stiller sine spørsmål. Det er vanlig at du møter mellom to og fire personer og at du får mulighet til å stille spørsmål du måtte ha mot slutten av intervjuet.

Case intervju

Uavhengig av om intervjuet er ustrukturert eller strukturert kan det inneholde en eller flere caser (oppgaver) du må løse. En kandidat kan få oppgavene på forhånd eller i selve intervjuet.

Det er mest vanlig med case når det skal være flere intervjurunder i rekrutteringsprosessen. Da kan for eksempel annengangsintervjuet være et case-intervju, der du må løse en eller flere oppgaver. Formålet med å gi en case-oppgave er ikke nødvendigvis at du skal komme frem til riktig svar (det er ikke engang sikkert at et riktig svar finnes). Intervjuerne er mest opptatt av hvordan du løser oppgaven. De ønsker å forstå hvordan du tenker og resonnerer. De ser blant annet etter dine evner til å ta imot, sortere og analysere informasjon, dine evner til å skaffe overblikk og avgrense, samt om du har forståelse for virksomheten. Derfor er det viktig at du ikke bare avgir et svar, men at du tenker høyt underveis og tar intervjuerne med på prosessen. Til slutt kan du oppsummere og konkludere. Har du fått en tidsramme og blitt bedt om å gi en presentasjon av løsningen, er det lurt å planlegge og strukturere presentasjonen. Husk å holde tiden.

Gruppeintervju

I et gruppeintervju deltar du på intervju sammen med andre jobbsøkere. I slike intervjuer får ofte gruppen en oppgave de skal løse sammen. Gjennom gruppeintervju kan arbeidsgiveren få innsikt i hvordan du samarbeider med andre, og hvilken rolle du tar i en gruppe. Tips for å lykkes på gruppeintervju er å fokusere på samspill. Å si mest eller vinne diskusjonen er ikke det viktige.

Tester før intervjuet

Før intervjuet kan det hende arbeidsgiver ber deg ta en eller flere tester. Dette kan være personlighetstester eller evne- og ferdighetstester. Forskning viser at evnetester er blant måleverktøyene som best korrelerer med fremtidige jobbprestasjoner. Dette gjør at flere og flere arbeidsgivere bruker evnetester som en del av sine rekrutteringsprosesser.

Resultatene fra en personlighetstest sier noe om hvordan du er som person, og i motsetning til ved evnetester gir det her ikke mening å snakke om «rett» og «feil» svar. I en personlighetstest må du som regel ta stilling til en rekke utsagn eller spørsmål som omhandler dine egenskaper og preferanser. Dine svar generer en profil som skal danne grunnlag for en samtale, der du får anledning til å kommentere resultatene og eventuelt imøtegå dem, dersom du ikke kjenner deg igjen.

Evne- og ferdighetstester er tester som ofte er tidsbegrenset og måler spesifikke områder som blir ansett som spesielt viktige for stillingen. Dette kan for eksempel være evnen til å forstå skriftlig eller numerisk materiale, regneoppgaver, informasjonsbearbeiding eller språkkunnskaper. Resultatene er avhengig av hvor mange oppgaver du løser, og om du løser de riktig. Resultatene dine sees i forhold til en normgruppe, og også ved evnetester er det vanlig å samtale og reflektere rundt resultatet på selve intervjuet. Det kan være en fordel å øve før du gjennomfører evne- og ferdighetstester. Du finner flere gratis tester på Internett.

Typiske spørsmål du kan få på intervjuet

Det er vanskelig å vite eksakt hvilke spørsmål du får på et jobbintervju, men her finner du noen vanlige spørsmål. Det kan være lurt å forberede seg på disse eller en variant av disse. Din oppgave i et intervju er å overbevise arbeidsgiver om at du kan gjøre jobben, vil gjøre jobben og at du passer i jobben. Husk å bruke gode eksempler når du svarer.

 • Kan du gi oss en kort introduksjon av deg selv?
 • Ta oss med gjennom CV-en din
 • Hva vet du om oss?
 • Hvorfor vil du ha denne jobben?
 • Hvorfor ønsker du å bytte arbeidsgiver?
 • Hva er dine sterke/svake sider?
 • Hva er dine forventninger til lønn?
 • Hvorfor bør vi ansette akkurat deg?
 • Hvilke oppgaver i denne stillingen tiltaler deg mest?
 • Kan du fortelle om dine personlige mål og fremtidsplaner?
 • Hva engasjerer deg?
 • Hvordan ønsker du å utvikle din kompetanse videre?
 • Hva slags jobb håper du at du har om fem år?
 • Hva slags arbeidsoppgaver trives du best med?
 • Hva slags arbeidsoppgaver trives du minst med?
 • På hvilke måter vil utdanningen din være nyttig i denne jobben?
 • Hva er din største faglige styrke?
 • Hva vil være dine viktigste bidrag hos oss?
 • Fortell om en vanskelig oppgave, og hvordan du løste den.
 • Kan du fortelle om en ting du er stolt av å ha fått til?
 • Hvilke stikkord tror du dine venner vil bruke for å beskrive deg?
 • Hva gjør deg sint?
 • Beskriv et menneske du beundrer. Hvorfor beundrer du vedkommende?
 • Jobber du best alene eller i team?
 • Kan du gi et eksempel på at du har tatt initiativ?
 • Hvordan fungerer du under press? Gi et eksempel.
 • Hvilken rolle inntar du når du jobber i et team?
 • Hva slags type mennesker samarbeider du best med?
 • Fortell om en konfliktsituasjon du har vært i og hvordan du håndterte den.
 • Hvordan vil du bidra i arbeidsmiljøet hos oss?
 • Hvilke forventninger har du til oss?
 • Hva er viktig for deg i et arbeidsmiljø?
 • Hva forventer du av lederen din?
 • Er det noe vi burde spørre deg om, som vi ikke har spurt om?

14 tips for å lykkes på jobbintervjuet

 1. Ta vare på stillingsannonsen. Det kan ta lang tid fra du søker til du blir kalt inn på intervju. I mellomtiden kan annonsen ha blitt tatt bort fra nettet. Annonsen er veldig viktig å ha når du skal forberede deg til selve intervjuet.
 2. Forbered deg godt. Gjør research på arbeidsgiver, gå igjennom informasjonen du fant frem når du søkte og orienter deg om vanlige spørsmål på intervju. Vær forberedt på å gi en sammenhengende presentasjon av deg selv, utdype innholdet i søknaden og forklare eventuelle «hull» i CV-en. Hemmeligheten bak gode svar er å øve. Det holder ikke å tenke gjennom svarene dine, du må faktisk si dem høyt. Rollespill er den beste måten å øve på. Få en venn til å stille deg spørsmålene, eller bestill veiledning hos oss og øv på intervjuet med en sertifisert veileder.
 3. Kle deg riktig. Hovedregelen er at du bør velge klær som er naturlig for stedet du søker jobb. Kle deg som andre ansatte, eller litt finere og velg noe du føler deg vel i. Hvis du er usikker på kleskoden, bør du kle deg pent. Klær, frisyre, parfyme eller annet ved ditt utseende skal ikke ta oppmerksomhet under intervjuet.
 4. Stress ned før intervjuet. Det er vanlig å være litt nervøs før intervjuet. Nervøsiteten kan være ubehagelig, men den kan også gjøre deg skjerpet. Dersom den er så kraftig at den hemmer deg kan det være lurt å prøve å løse opp spenningen ved å bruke kroppen fysisk eller puste dypt og rolig
 5. Møt presis. Å komme for sent på jobbintervjuet gir et dårlig førsteinntrykk, uansett grunn. Du bør planlegge reisen og ta høyde for kø, forsinkelser eller vanskeligheter med å finne parkering eller å finne frem til rett rom. Kom i god tid, men ikke meld din ankomst tidligere enn 5 minutter før avtalt tid. Husk også å sette telefonen i flymodus før selve intervjuet starter.
 6. Ikke glem å svare på spørsmålet. Under intervjuet må du sørge for å forstå spørsmålene og svare på det intervjueren er ute etter. Er du usikker på hva intervjuer spør om, kan du stille et avklaringsspørsmål.
 7. Bruk eksempler og «bevis» kvalifikasjonene dine når du svarer. Når du svarer på det intervjueren spør om, bør du bruke illustrerende eksempler eller korte historier og bake inn motivasjon og andre kvalifikasjoner du ønsker å fremheve.
 8. Vær bevisst på kroppsspråket ditt. Førsteinntrykket er viktig. Smil, se intervjueren i øynene og hils med et fast håndtrykk. Ikke fikle med ting som penner og papirer under intervjuet og unngå å signaliser usikkerhet. Snus og tyggegummi hører heller ikke hjemme på et intervju. Husk at du i praksis er på jobbintervju fra du går inn hovedinngangen til du går ut igjen. Vær bevisst på at du kan bli observert, og opptre derfor profesjonelt fra du kommer til du går
 9. Still gode spørsmål. På slutten av intervjuet får du som regel anledning til å stille spørsmål. Grip denne muligheten. Ved å stille spørsmål kan du vise at du virkelig er interessert i jobben og at du har forstått hva som er viktig i jobben.
 10. Ikke snakk negativt om din tidligere arbeidsgiver. Du vinner ingenting på å snakke ned din nåværende eller tidligere arbeidsgiver. Fokuser heller på hva du ønsker av fremtiden og ny arbeidsgiver.
 11. Ikke avbryt intervjueren. Det er uhøflig og vil kunne ødelegge et godt inntrykk. Det er viktig at du lytter, er ydmyk og viser smidighet under samtalen.
 12. Ta med deg aktuelle dokumenter. Det kan være lurt å ha med deg dokumenter som CV, søknad, referanser, attester og vitnemål på intervjuet. Det kan være at dere får bruk for dette og i tillegg underbygger det din motivasjon og viser at du er forberedt.
 13. Svar ærlig og strategisk. Gjennom intervjuet kan det dukke opp spørsmål som ikke er så lett å svare på. Kanskje blir du bedt om å fortelle om dine svake sider eller forklare hull i CV-en. Svar sant og relevant i forhold til jobben, men ikke si mer enn du behøver. Vis at du har selvinnsikt og tar ansvar for din innflytelse på andre.
 14. Rydd opp etter deg. Har du fått kaffe eller vann under intervjuet – ta med deg koppen/glasset når intervjuet er ferdig og ta initiativ til å rydde opp etter deg.
Tegning av en person som har fått e-postvarsel på mobiltelefonen sin

Nyhetsbrev fra Karrieresenter Østfold

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttig informasjon rett i innboksen din. Nyhetsbrevet er ment for deg som søker jobb, skal ta utdanning, eller jobber med karriereveiledning.

 • Ved å melde deg på nyhetsbrevet, samtykker du til at vi sender deg e-post. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke på linken nederst i e-posten. Vi deler aldri e-postadressen med tredjepart.