Hjem      Jobb      Alt du trenger å vite om jobbsøking

Slik skriver du CV

Det finnes dessverre ingen fasit på hvordan man skriver en god CV, men vi har mange gode tips som kan hjelpe deg med å skrive en god og tilpasset CV. Spørsmål som; Hva må jeg ha med i CV-en min? Bør jeg ha bilde på CV-en? Jeg har hull i CV-en min, hva gjør jeg da? Dette får du svar på i denne filmen.

Denne videoen er en del av vårt nettkurs for jobbsøkere, hvor du kan laste ned maler og gjøre oppgaver relatert til temaet.

Hva er en CV?

CV er en forkortelse for det latinske ordet «Curriculum Vitae», og betyr livsløp. En CV skal gi arbeidsgiveren en stikkordsmessig og omvendt kronologisk oversikt over din bakgrunn og kompetanse. De fleste arbeidsgivere leser en CV ganske raskt. Det er derfor viktig å ha en ryddig og godt utformet CV. En tommelfingerregel er at CV-en i løpet av 5 sekunder må vise hva du har gjort, og hvorfor dette er relevant for jobben du søker.

Hvordan sette opp en CV?

Det finnes ikke en fasit på hva som er «beste oppsett» for en CV. Den må være ryddig, lettlest og inneholde relevant informasjon knyttet til den stillingen du søker på. Du bør skive CV-en på samme språk som utlysningsteksten og du bør bruke en lettlest standardfont som Arial, Verdana, Calibri eller Times New Roman og skriftstørrelse 10-12. Fremhev overskrifter, hold deg til nøytrale farger og bruk riktig datoformat (mm.åå-mm.åå). I bruken av skrifttype, størrelse, fremhevinger, detaljnivå og datoformat, er det viktig at du er konsekvent gjennom hele dokumentet.

10 tips til oppsett av CV

 1. Bruk 2 eller 3 kolonner, og del opp i flere underseksjoner
 2. Bilde er valgfritt
 3. Sett opp CV-en omvendt kronologisk
 4. Fremhev relevant erfaring
 5. Bruk stillingstittel som overskrift, ikke arbeidsgivers navn
 6. Synliggjør arbeidsoppgaver, resultater og hva du har lært i de ulike rollene/arbeidserfaringene du har
 7. Bruk riktig tittel på utdanning
 8. Bruk stikkord og ikke lange setninger
 9. Slett innhold bakfra om du får liten plass
 10. Bruk samlepunkter for mindre relevante jobber/erfaringer

Dette bør CV-en inneholde

En god CV kommuniserer hvordan din kompetanse er relevant for den stillingen du søker på. For hver stilling du søker, bør du derfor lage en skreddersydd CV som matcher stillingen. Still deg selv spørsmålene: Av det jeg har gjort, hva er mest relevant for akkurat denne jobben? Hva slags kompetanse er arbeidsgiver ute etter? Hva vil arbeidsgiver like ved min bakgrunn? Dette kan gi deg indikasjoner på hva du bør legge vekt på og fremheve i din CV. Skriver du en CV som synliggjør innholdet i utdanning og erfaring, signaliserer du at du er bevisst egen kompetanse og at du ser hvordan denne kan komme til nytte i jobben du søker på.

En CV bør inneholde punktene overskrift, personalia, utdanning, erfaring, språk og referanser. Den bør ikke være lenger enn to sider.

Overskrift

Sett navnet ditt i store bokstaver som overskrift, ikke skriv CV eller Curriculum Vitae.

Bilde

Bilde er valgfritt. Om du skal ha bilde på CV-en, bruk et nøytralt bilde hvor du fremstår profesjonelt. Unngå strandbilder og bilder med flere personer. Portrettbildet av deg bør ha hvit eller nøytral bakgrunn. Kle deg som om du skal på jobbintervju og ta bildet fra skuldrene og opp, i godt lys. Smil gjerne.

Personalia

Personalia skal stå øverst på CV-en og må inkludere adresse, telefonnummer og e-post. Andre ting du kan ta med her, er Twitter-navnet ditt og/eller URL til LinkedIn-profilen eller bloggen din (om du har det). Fødselsdato og kjønn er valgfritt. Sivilstatus og barn er ikke nødvendig å oppgi.

Erfaring

Du kan ha opparbeidet deg erfaring gjennom jobb, frivillige verv, organisasjonsarbeid eller andre former for engasjement. Løft frem den erfaringen som er mest relevant for stillingen ved å bruke overskriftene «Relevant erfaring» og «Annen erfaring». Under hver av disse seksjonene kan du da samle både lønnet og ulønnet arbeid. Husk å behold kronologien under hver seksjon. Har du hatt en deltidsstilling, er det viktig å presisere stillingsbrøken.

For at en slik organisering skal være meningsfull, må du vise hvordan de ulike erfaringene er relevante. Dette gjør du ved å si noe om hva slags arbeidsoppgaver, roller og funksjoner du har hatt, hva du har oppnådd av resultater og hva slags kompetanse du sitter igjen med fra den enkelte erfaring. Det du skriver av stikkord, bør ha overføringsverdi til jobben du søker på.

Utdanning

Utdyp innholdet i utdanningen din og synliggjør den delen av kompetansen din som er relevant for jobben du søker. Få frem hva du har spesialisert deg i og ta gjerne med tittel og tema for bachelor/masteroppgaven. Ikke bruk interne begreper som studiekoder og fagterminologi, da dette ofte blir meningsløs informasjon.

Språk

For hvert språk kan du presisere om det er morsmål, om du snakker det flytende, godt eller har grunnleggende kjennskap. Husk å skille mellom muntlig og skriftlig språkkompetanse.

IT- kunnskaper

De fleste arbeidsgivere forventer at arbeidssøkere har grunnleggende kunnskap om Microsoft Office-pakken, så du trenger som regel ikke å nevne dette. Dersom du har erfaring med andre systemer eller medier som er relevante for stillingen, bør du nevne disse.

Kurs/verv

Vurder alltid relevansen til punktene du har med i CV-en. Dersom noe åpenbart er irrelevant, ikke ta det med. Husk likevel at kurs og verv som ikke nødvendigvis er relevant for oppgavene du skal gjøre, kan fortelle arbeidsgiver noe om dine personlige egenskaper. For kurs bør du presisere omfanget (timer, uker, måneder).

Interesser

Interesser er valgfritt og du tar det med om du får plass. Fordelen med å ha med interesser, er at de kan underbygge motivasjon og personlige egenskaper som er relevant for stillingen. I tillegg kan de gjøre det lettere å huske deg og de kan fungere som en «icebreaker» på intervju.

Referanser

I de fleste rekrutteringsprosesser vil du bli bedt om å oppgi referanser under eller etter intervjuet. Det er valgfritt å oppgi referanser på CV-en. Du kan skrive at de oppgis på forespørsel, eller du kan oppgi 2 – 4 referanser. Husk å informere referansene dine på forhånd slik at de vet hva slags jobb du søker og at de kanskje blir kontaktet.

Har du hull i CV-en?

Arbeidsgiver ser raskt om det er tidsperioder du ikke har redegjort for i din CV. Slike perioder, eller «hull» kan vekke spørsmål om hva du har gjort i perioden. Arbeidsgiver lurer kanskje på om du har noe å skjule. Dersom du har perioder du ikke har vært i arbeid eller utdanning, bør du nevne dem på CV-en. Husk at du kan vinkle friår og andre kortere opphold til noe positivt, for eksempel ved å trekke frem hva du har lært i perioden. Ved hull i CV-en må du forberede deg på å forklare dette nærmere i et eventuelt jobbintervju. Jo flere og lengre hull, jo bedre forklaring må du ha. Et reflektert svar kan virke til din fordel.

Presentasjons-CV

Skal du på jobbmesse, bedriftspresentasjon, karrieredag eller på et annet arrangement der du får anledning til et kort møte med potensielle arbeidsgivere? Da kan det være lurt å ha med en presentasjons-CV. En presentasjons-CV er på én side og inneholder bilde. Den fungerer best om du på forhånd kan fortelle muntlig hvorfor du vil jobbe for akkurat denne arbeidsgiveren.

Tegning av en person som har fått e-postvarsel på mobiltelefonen sin

Nyhetsbrev fra Karrieresenter Østfold

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttig informasjon rett i innboksen din. Nyhetsbrevet er ment for deg som søker jobb, skal ta utdanning, eller jobber med karriereveiledning.

 • Ved å melde deg på nyhetsbrevet, samtykker du til at vi sender deg e-post. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke på linken nederst i e-posten. Vi deler aldri e-postadressen med tredjepart.