Hjem      Jobb      Alt du trenger å vite om jobbsøking

Slik skriver du jobbsøknad

Det finnes dessverre ingen fasit på hvordan man skriver en god jobbsøknad, men vi har mange gode tips som kan hjelpe deg med å skrive en god og tilpasset søknad. Spørsmål som; Hvordan skriver jeg en god søknad? Hva må jeg ha med i søknaden min? Dette får du svar på i denne filmen.

Denne videoen er en del av vårt nettkurs for jobbsøkere, hvor du kan laste ned maler og gjøre oppgaver relatert til temaet.

En god søknad skiller seg ut

Formålet med en jobbsøknad er å få deg på jobbintervju. En god søknad skiller seg ut i bunken. En dårlig søknad kan ødelegge et godt inntrykk fra en sterk CV.

Arbeidsgivere er i hovedsak opptatt av disse 3 tingene når de rekrutterer:

 1. Kan du utføre oppgavene i stillingen?
 2. Har du lyst på jobben?
 3. Passer du til jobben?

Klarer du å vise at du vil mestre jobben, at du passer, og at du vil ha den – så har du en veldig god søknad. For å overbevise arbeidsgiver om at du er rett person for stillingen er det flere grep du kan gjøre:

Analyser stillingsutlysningen

Søknaden skal være et direkte svar på stillingsannonsen. Les derfor teksten nøye for å se og forstå hva arbeidsgiveren spør etter.

Få frem din motivasjon

Hvorfor vil du ha jobben? At du synes den høres spennende og interessant ut forteller ikke arbeidsgivere så mye. Arbeidsgivere leter etter kandidater som har en tydelig og troverdig motivasjon for stillingen, og som viser hvorfor de vil jobbe hos akkurat dem. Det er viktig at du ikke bare forteller at du er motivert, men hvorfor. Når du skriver om din motivasjon skal fokuset være på hva du kan bidra med, og ikke hva som er ditt eget utbytte av å få jobben.

Skriv fremtidsrettet

En jobbsøknad skal ikke være et presentasjonsbrev av deg selv. Personalia og hva du gjort tidligere hører hjemme i CV-en. I søknaden skal du skrive fremtidsrettet og argumentere for hvorfor du er den rette kandidaten for jobben. CV og søknad er to dokumenter som henger nøye sammen, men som er svært ulike. Kort sagt kan man si at CV er fortid og søknad er fremtid. Det gjelder å utnytte plassen du har til rådighet og ikke gjenta opplysningene i CV-en når du skriver søknaden. I søknaden skal du utdype informasjon om motivasjon og kompetanse og vise med eksempler at du vil gjøre en god jobb i akkurat denne stillingen. Det er et mål at arbeidsgiver skal kunne se for seg deg i den aktuelle stillingen.

Vis med eksempler

Påstander hører ikke hjemme i søknadsbrevet. Når du skal overbevise om at du vil mestre oppgavene i stillingene og at du passer til jobben du søker på, bør du bruke konkrete eksempler som viser at du har kompetansen, erfaringen og de personlige egenskapene som trengs. Gjør søknaden din troverdig ved å vise til tilsvarende oppgaver og situasjoner og hvordan resultatet ble.

Oppsett

En søknad bør bestå av en innledning, en hoveddel og avslutning. Her får du tips til hva du bør legge vekt på:

Innledning

Start søknaden med å oppgi du hvor du har sett utlysningen og hvilken stilling du søker. Deretter bør du raskt forklare hvorfor du søker på akkurat denne jobben i akkurat denne virksomheten. Klarer du å skrive om din motivasjon samtidig som du nevner det mest relevante i din bakgrunn, får du en god innledning som lokker arbeidsgiveren til å lese videre.

Hoveddel

I hoveddelen av søknaden skal du overbevise arbeidsgiver at du kan utføre jobben. Dette gjør du best ved å utdype hvordan du vil bruke din utdanning og erfaring til å løse arbeidsoppgavene som ligger til stillingen. Prøv å vise matchen mellom dine tidligere erfaringer og oppgavene i jobben du søker på – ikke ta for gitt at de som skal ansette selv ser denne sammenhengen. I hoveddelen av søknaden er det også viktig at du klarer å vise arbeidsgiveren at du har satt deg godt inn i virksomheten og det aktuelle arbeidsområdet. Vis at du kjenner til bransjen/ bedriften og har forstått hvilke krav som stilles til deg i jobben. Legg vekt på det du kan, ikke hva du eventuelt mangler av kvalifikasjoner.

Avslutning

En kort og god avslutning oppsummerer og trekker trådene sammen. Her kan du gjerne kort gjenta hvorfor du vil ha akkurat denne jobben og minne arbeidsgiver på dine sterkeste kort. I tillegg kan du godt trekke frem noen personlige egenskaper du mener gjør deg til den rette kandidaten. Et godt tips er å bruke illustrerende eksempler og eventuelt referere til tidligere arbeidsgiveres beskrivelser av deg. Slik unngår du oppramsing og det virker mer troverdig.

11 tips til søknaden

 1. Analyser stillingsannonsen og få nok informasjon om stillingen og arbeidsgiver.
 2. Skreddersy hver jobbsøknad. Du kan godt bruke de samme formuleringene, men søknaden må tilpasses hver stilling du søker på. Er søknaden for generell kan arbeidsgiver få inntrykk av at den er masseprodusert.
 3. En søknad er et svarbrev på en stillingsannonse. Trekk kun frem det som er relevant for stillingen, ikke bare presenter deg selv.
 4. Skriv fremtidsrettet.
 5. Få frem din motivasjon for stillingen og fokuser på hva du kan bidra med.
 6. Vis erfaring og kompetanse med konkrete eksempler.
 7. Fremhev det du har, ikke legg vekt på det du mangler.
 8. Sørg for at søknaden ikke er for lang. En søknad bør være på maks en side.
 9. Skriv enkelt og naturlig. Søknaden skal være lettlest. Faktainformasjon om studiepoeng og kurskoder hører hjemme i CV-en.
 10. Merk søknaden med riktig referansenummer (hvis annonsen inneholder referansenummer)
 11. Sjekk at bedriften og navnet på kontaktpersonen er skrevet riktig og luk ut skrivefeil. Skrivefeil gir et dårlig inntrykk. Be noen du kjenner lese gjennom søknaden din.

Slik skriver du en åpen søknad

Mange ledige stillinger blir aldri utlyst. Virksomheter finner ofte kandidater gjennom nettverk, sosiale medier, interne utlysninger, vikarbyråer eller andre som jobber med bemanning. Derfor kan det være en god ide å levere inn en søknad selv om virksomheten ikke har noen ledig stilling liggende ute. En åpen søknad er en søknad der du tilbyr din kompetanse til en arbeidsgiver på bakgrunn av hvor du mener de kan ha behov for deg. Mange virksomheter oppfordrer kandidater til å sende inn åpen søknad, mens noen ikke ønsker denne tilnærmingen. Sjekk ut om virksomheten tar imot åpne søknader før du sender inn en søknad. Det kan være diskvalifiserende i kommende søknadsprosesser å ikke respektere dette.

I en åpen søknad må du være ekstra tydelig på din motivasjon og vise hvordan du kan bidra inn i virksomheten. Åpne søknader kan ikke masseproduseres, de må skreddersys og sendes kun til arbeidsgivere du virkelig er interessert i. Fordi du ikke har en utlysningstekst å ta utgangspunkt i, må du legge mer arbeid i å gjøre research om virksomheten og aktuelle arbeidsområder/arbeidsoppgaver for deg.

6 tips til åpen søknad

 1. Innhent nok informasjon om virksomheten og bransjen
 2. Bruk nettverket ditt!
 3. Ring rett person – fortrinnsvis en som jobber med rekruttering eller lederen for avdelingen
 4. Lag egen utlysningstekst
 5. Skreddersy søknaden
 6. Følg opp søknaden med en telefon 10 – 14 dager etter at den er sendt inn.
Tegning av en person som har fått e-postvarsel på mobiltelefonen sin

Nyhetsbrev fra Karrieresenter Østfold

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttig informasjon rett i innboksen din. Nyhetsbrevet er ment for deg som søker jobb, skal ta utdanning, eller jobber med karriereveiledning.

 • Ved å melde deg på nyhetsbrevet, samtykker du til at vi sender deg e-post. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke på linken nederst i e-posten. Vi deler aldri e-postadressen med tredjepart.