Jobb

Sjansene er større for å få jobben du ønsker deg hvis du fokuserer litt ekstra på kartlegging av dine muligheter i arbeidsmarkedet, CV -og søknadsskriving, og forberedelser til selve jobbintervjuet.

Vi har spisskompetanse på arbeidsmarkedet og jobbsøkerprosessen. Våre veiledere er sertifiserte i flere karriereverktøy og har lang erfaring med kursvirksomhet og veiledning av mennesker i en jobbsøkerprosess. På disse sidene finner du nyttige tips til hvordan du kan finne ledig jobb, skrive en god CV og jobbsøknad, og hvordan du best kan forberede deg til jobbintervjuet.

Arbeidsmarkedet

Det er utfordrende å lage konkrete og detaljerte prognoser for utviklingen på arbeidsmarkedet for mange år fremover. Det finnes derimot rapporter som peker på en del forhold ved samfunnsutviklingen som vil ha betydning for arbeidsmarkedet. Her finner du mer informasjon om fremtidens arbeidsmarked. NAV  og Statistisk sentralbyrå gir informasjon om hvordan arbeidsmarkedet ser ut akkurat nå. 

Jobbportaler

Du kan finne ledige stillinger både i trykte medier og på nett. På nett er det flere jobbportaler som gir oversikt over ledige jobber. Nav.no og Finn.no er innholdsrike portaler og også landets største. Når du søker etter ledig jobb i jobbportaler er det lurt å bruke fritekstfeltet og søke etter ord som kan beskrive jobben du er ute etter. Slike søk kan gi deg treff på annonser som inneholder søkeordene dine og du kommer kanskje over jobber du ikke var klar over fantes. I de fleste portaler kan du lagre søk og be om å få tilsendt e-post ved nye treff. Her finner du en oversikt over ulike jobbportaler.

Sosiale medier

Mange stillingsannonser legges også ut på sosiale plattformer som Facebook, Twitter og LinkedIn. Ved å følge de virksomhetene du er interessert i på sosiale medier, kan det dukke opp uante muligheter. LinkedIn gir deg mulighet til å ha en oppdatert, tilgjengelig CV for interesserte arbeidsgivere. Har du LinkedIn- profil er det viktig å holde CV-en oppdatert og sørge for at din profil er synlig for andre.

Virksomhetens nettsider

I noen tilfeller kan du finne ledige jobber på virksomheters nettsider som ikke er utlyst andre steder. Kjenner du ikke virksomheten på forhånd, er Google et godt hjelpemiddel. Hvis du for eksempel er interessert i å jobbe med flyktninger eller ungdom, kan du forsøke å bruke dette som søkeord i Google. Legg til «ledig stilling» og navnet på byen eller fylket du ønsker å jobbe, og herfra er du bare ett klikk unna nettsiden til relevante arbeidsgivere for deg.

Bransjesider

Det finnes en del nettsider som ikke representerer en bestemt virksomhet, men som dekker en bransje eller et arbeidsområde. I tillegg til informasjon, nyheter og lignende, er det ofte en egen seksjon for ledige stillinger. Har du for eksempel et ønske om å jobbe med kommunikasjonsarbeid vil du kanskje ha interesse av å sjekke ut kommunikasjonsforeningens nettsider. Eller er du generelt interessert i å jobbe i utlandet, er Eures et godt utgangspunkt.

Ta kontakt selv

Ikke alle ledige stillinger lyses ut. Derfor kan det være lurt å ta direkte kontakt med aktuelle arbeidsgivere. Mange virksomheter er alltid på jakt etter gode kandidater. Disse inviterer ofte til å sende inn en åpen søknad, og tar kontakt med deg dersom de finner din kompetanse interessant. Jobbmesser og karrieredager er andre arenaer hvor du kan komme i direkte kontakt med aktuelle arbeidsgivere. Bruk nettverket ditt og sørg for at alle vet at du er på jakt etter jobb!

Rekruttering og bemanningsbyråer

Bemanningsbransjen er en viktig inngangsport til arbeidslivet. Hvert år er det mange som i kortere eller lengre tid får foten innenfor arbeidslivet gjennom bemanningsbransjen. Noen får lengre arbeidsoppdrag, mens andre får over en kortere periode.

Det er mange byråer i Norge, her har du et utvalg.

I Østfold har vi blant annet disse: 

Jobzone

Manpower

Ranstad

Adecco

Right Bemanning

Personalhuset Staffing Group

Kelly Services

Match Bemanning AS Østfold

Arena Personal

CV er en forkortelse for det latinske ordet «Curriculum Vitae», og betyr livsløp. En CV skal gi arbeidsgiveren en stikkordsmessig og omvendt kronologisk oversikt over din bakgrunn og kompetanse. De fleste arbeidsgivere leser en CV ganske raskt. Det er derfor viktig å ha en ryddig og godt utformet CV. En tommelfingerregel er at CV-en i løpet av 5 sekunder må vise hva du har gjort, og hvorfor dette er relevant for jobben du søker.

Hvordan sette opp en CV?

Det finnes ikke en fasit på hva som er «beste oppsett» for en CV. Den må være ryddig, lettlest og inneholde relevant informasjon knyttet til den stillingen du søker på. Du bør skive CV-en på samme språk som utlysningsteksten og du bør bruke en lettlest standardfont som Arial, Verdana, Calibri eller Times New Roman og skriftstørrelse 10-12. Fremhev overskrifter, hold deg til nøytrale farger og bruk riktig datoformat (mm.åå-mm.åå). I bruken av skrifttype, størrelse, fremhevinger, detaljnivå og datoformat, er det viktig at du er konsekvent gjennom hele dokumentet.

10 tips til oppsett av CV
 1. Bruk 2 eller 3 kolonner, og del opp i flere underseksjoner
 2. Bilde er valgfritt
 3. Sett opp CV-en omvendt kronologisk
 4. Fremhev relevant erfaring
 5. Bruk stillingstittel som overskrift, ikke arbeidsgivers navn
 6. Synliggjør arbeidsoppgaver, resultater og hva du har lært i de ulike rollene/arbeidserfaringene du har
 7. Bruk riktig tittel på utdanning
 8. Bruk stikkord og ikke lange setninger
 9. Slett innhold bakfra om du får liten plass
 10. Bruk samlepunkter for mindre relevante jobber/erfaringer
Innhold i CV-en

En god CV kommuniserer hvordan din kompetanse er relevant for den stillingen du søker på. For hver stilling du søker, bør du derfor lage en skreddersydd CV som matcher stillingen. Still deg selv spørsmålene: Av det jeg har gjort, hva er mest relevant for akkurat denne jobben? Hva slags kompetanse er arbeidsgiver ute etter? Hva vil arbeidsgiver like ved min bakgrunn? Dette kan gi deg indikasjoner på hva du bør legge vekt på og fremheve i din CV. Skriver du en CV som synliggjør innholdet i utdanning og erfaring, signaliserer du at du er bevisst egen kompetanse og at du ser hvordan denne kan komme til nytte i jobben du søker på.

En CV bør inneholde punktene overskrift, personalia, utdanning, erfaring, språk og referanser. Den bør ikke være lenger enn to sider.

 

Overskrift

Sett navnet ditt i store bokstaver som overskrift, ikke skriv CV eller Curriculum Vitae.

 

Bilde

Bilde er valgfritt. Om du skal ha bilde på CV-en, bruk et nøytralt bilde hvor du fremstår profesjonelt. Unngå strandbilder og bilder med flere personer. Portrettbildet av deg bør ha hvit eller nøytral bakgrunn. Kle deg som om du skal på jobbintervju og ta bildet fra skuldrene og opp, i godt lys. Smil gjerne.

 

Personalia

Personalia skal stå øverst på CV-en og må inkludere adresse, telefonnummer og e-post. Andre ting du kan ta med her, er Twitter-navnet ditt og/eller URL til LinkedIn-profilen eller bloggen din (om du har det). Fødselsdato og kjønn er valgfritt. Sivilstatus og barn er ikke nødvendig å oppgi.

 

Erfaring

Du kan ha opparbeidet deg erfaring gjennom jobb, frivillige verv, organisasjonsarbeid eller andre former for engasjement. Løft frem den erfaringen som er mest relevant for stillingen ved å bruke overskriftene «Relevant erfaring» og «Annen erfaring». Under hver av disse seksjonene kan du da samle både lønnet og ulønnet arbeid. Husk å behold kronologien under hver seksjon. Har du hatt en deltidsstilling, er det viktig å presisere stillingsbrøken.

For at en slik organisering skal være meningsfull, må du vise hvordan de ulike erfaringene er relevante. Dette gjør du ved å si noe om hva slags arbeidsoppgaver, roller og funksjoner du har hatt, hva du har oppnådd av resultater og hva slags kompetanse du sitter igjen med fra den enkelte erfaring. Det du skriver av stikkord, bør ha overføringsverdi til jobben du søker på.

 

Utdanning

Utdyp innholdet i utdanningen din og synliggjør den delen av kompetansen din som er relevant for jobben du søker. Få frem hva du har spesialisert deg i og ta gjerne med tittel og tema for bachelor/masteroppgaven. Ikke bruk interne begreper som studiekoder og fagterminologi, da dette ofte blir meningsløs informasjon.

 

Språk

For hvert språk kan du presisere om det er morsmål, om du snakker det flytende, godt eller har grunnleggende kjennskap. Husk å skille mellom muntlig og skriftlig språkkompetanse.

 

IT- kunnskaper

De fleste arbeidsgivere forventer at arbeidssøkere har grunnleggende kunnskap om Microsoft Office-pakken, så du trenger som regel ikke å nevne dette. Dersom du har erfaring med andre systemer eller medier som er relevante for stillingen, bør du nevne disse.

 

Kurs/verv

Vurder alltid relevansen til punktene du har med i CV-en. Dersom noe åpenbart er irrelevant, ikke ta det med. Husk likevel at kurs og verv som ikke nødvendigvis er relevant for oppgavene du skal gjøre, kan fortelle arbeidsgiver noe om dine personlige egenskaper. For kurs bør du presisere omfanget (timer, uker, måneder).

 

Interesser

Interesser er valgfritt og du tar det med om du får plass. Fordelen med å ha med interesser, er at de kan underbygge motivasjon og personlige egenskaper som er relevant for stillingen. I tillegg kan de gjøre det lettere å huske deg og de kan fungere som en «icebreaker» på intervju.

 

Referanser

I de fleste rekrutteringsprosesser vil du bli bedt om å oppgi referanser under eller etter intervjuet. Det er valgfritt å oppgi referanser på CV-en. Du kan skrive at de oppgis på forespørsel, eller du kan oppgi 2 – 4 referanser. Husk å informere referansene dine på forhånd slik at de vet hva slags jobb du søker og at de kanskje blir kontaktet.

 

Hull i CV-en?

Arbeidsgiver ser raskt om det er tidsperioder du ikke har redegjort for i din CV. Slike perioder, eller «hull» kan vekke spørsmål om hva du har gjort i perioden. Arbeidsgiver lurer kanskje på om du har noe å skjule. Dersom du har perioder du ikke har vært i arbeid eller utdanning, bør du nevne dem på CV-en. Dersom perioden skyldes sykefravær, kan du kalle perioden «jobb-/studiepermisjon». Har du vært arbeidsledig kan du kalle perioden «sabbatsår/friår» og vise til annet innhold i perioden som kurs, frivillig arbeid, lengre reiser etc. Husk at du kan vinkle friår og andre kortere opphold til noe positivt, for eksempel ved å trekke frem hva du har lært i perioden. Ved hull i CV-en må du forberede deg på å forklare dette nærmere i et eventuelt jobbintervju. Jo flere og lengre hull, jo bedre forklaring må du ha. Et reflektert svar kan virke til din fordel. Les mer om jobbintervjuet her.

Eksempler på CV:

 1. CV Hanne Hansen 
 2. CV Hanne Hansen med nøkkelkvalifikasjoner
Presentasjons CV

Skal du på jobbmesse, bedriftspresentasjon, karrieredag eller på et annet arrangement der du får anledning til et kort møte med potensielle arbeidsgivere? Da kan det være lurt å ha med en presentasjons- CV. En Presentasjons CV er på en side og inneholder bilde. Den fungerer best om du på forhånd kan fortelle muntlig hvorfor du vil jobbe for akkurat denne arbeidsgiveren.

Eksempel presentasjons CV

 

 

Vil du lære mer om CV- skriving? Meld deg på vårt gratis CV- og søknadskurs eller sjekk ut det nettbaserte jobbsøkerkurset «Jobbsøkerkoden» gratis via våre nettsider.Ønsker du tilbakemelding på din CV og søknad? Kom innom oss på drop-in hver torsdag fra 13.00-15.00 eller bestill gratis karriereveiledning. Husk å ta med både CV, søknad og utlysningstekst.

Formålet med en jobbsøknad er å få deg på jobbintervju. En god søknad skiller seg ut i bunken. En dårlig søknad kan ødelegge et godt inntrykk fra en sterk CV.

Arbeidsgivere er i hovedsak opptatt av disse 3 tingene når de rekrutterer:

 1. Kan du utføre oppgavene i stillingen?
 2. Har du lyst på jobben?
 3. Passer du til jobben?

Klarer du å vise at du vil mestre jobben, at du passer, og at du vil ha den – så har du en veldig god søknad. For å overbevise arbeidsgiver om at du er rett person for stillingen er det flere grep du kan gjøre:

Analyser stillingsutlysningen

Søknaden skal være et direkte svar på stillingsannonsen. Les derfor teksten nøye og se og forstå hva arbeidsgiveren spør etter.

Få frem din motivasjon

Hvorfor vil du ha jobben? At du synes den høres spennende og interessant ut forteller ikke arbeidsgivere så mye. Arbeidsgivere leter etter kandidater som har en tydelig og troverdig motivasjon for stillingen, og som viser hvorfor de vil jobbe hos akkurat dem. Det er viktig at du ikke bare forteller at du er motivert, men hvorfor. Når du skriver om din motivasjon skal fokuset være på hva du kan bidra med, og ikke hva som er ditt eget utbytte av å få jobben.

Skriv fremtidsrettet

En jobbsøknad skal ikke være et presentasjonsbrev av deg selv. Personalia og hva du gjort tidligere hører hjemme i CV-en. I søknaden skal du skrive fremtidsrettet og argumentere for hvorfor du er den rette kandidaten for jobben. CV og søknad er to dokumenter som henger nøye sammen, men som er svært ulike. Kort sagt kan man si at CV er fortid og søknad er fremtid. Det gjelder å utnytte plassen du har til rådighet og ikke gjenta opplysningene i CV-en når du skriver søknaden. I søknaden skal du utdype informasjon om motivasjon og kompetanse og vise med eksempler at du vil gjøre en god jobb i akkurat denne stillingen. Det er et mål at arbeidsgiver skal kunne se for seg deg i den aktuelle stillingen.

Vis med eksempler

Påstander hører ikke hjemme i søknadsbrevet. Når du skal overbevise om at du vil mestre oppgavene i stillingene og at du passer til jobben du søker på, bør du bruke konkrete eksempler som viser at du har kompetansen, erfaringen og de personlige egenskapene som trengs. Gjør søknaden din troverdig ved å vise til tilsvarende oppgaver og situasjoner og hvordan resultatet ble.

Oppsett

En søknad bør bestå av en innledning, en hoveddel og avslutning. Her får du tips til hva du bør legge vekt på:

 

Innledning

Start søknaden med å oppgi du hvor du har sett utlysningen og hvilken stilling du søker. Deretter bør du raskt forklare hvorfor du søker på akkurat denne jobben i akkurat denne virksomheten. Klarer du å skrive om din motivasjon samtidig som du nevner det mest relevante i din bakgrunn, får du en god innledning som lokker arbeidsgiveren til å lese videre.

 

Hoveddel

I hoveddelen av søknaden skal du overbevise arbeidsgiver at du kan utføre jobben. Dette gjør du best ved å utdype hvordan du vil bruke din utdanning og erfaring til å løse arbeidsoppgavene som ligger til stillingen. Prøv å vise matchen mellom dine tidligere erfaringer og oppgavene i jobben du søker på – ikke ta for gitt at de som skal ansette selv ser denne sammenhengen. I hoveddelen av søknaden er det også viktig at du klarer å vise arbeidsgiveren at du har satt deg godt inn i virksomheten og det aktuelle arbeidsområdet. Vis at du kjenner til bransjen/ bedriften og har forstått hvilke krav som stilles til deg i jobben. Legg vekt på det du kan, ikke hva du eventuelt mangler av kvalifikasjoner.

 

Avslutning

En kort og god avslutning oppsummerer og trekker trådene sammen. Her kan du gjerne kort gjenta hvorfor du vil ha akkurat denne jobben og minne arbeidsgiver på dine sterkeste kort. I tillegg kan du godt trekke frem noen personlige egenskaper du mener gjør deg til den rette kandidaten. Et godt tips er å bruke illustrerende eksempler og eventuelt referere til tidligere arbeidsgiveres beskrivelser av deg. Slik unngår du oppramsing og det virker mer troverdig.

11 tips til søknaden
 1. Analyser stillingsannonsen og få nok informasjon om stillingen og arbeidsgiver.
 2. Skreddersy hver jobbsøknad. Du kan godt bruke de samme formuleringene, men søknaden må tilpasses hver stilling du søker på. Er søknaden for generell kan arbeidsgiver få inntrykk av at den er masseprodusert.
 3. En søknad er et svarbrev på en stillingsannonse. Trekk kun frem det som er relevant for stillingen, ikke bare presenter deg selv.
 4. Skriv fremtidsrettet.
 5. Få frem din motivasjon for stillingen og fokuser på hva du kan bidra med.
 6. Vis erfaring og kompetanse med konkrete eksempler.
 7. Fremhev det du har, ikke legg vekt på det du mangler.
 8. Sørg for at søknaden ikke er for lang. En søknad bør være på maks en side.
 9. Skriv enkelt og naturlig. Søknaden skal være lettlest. Faktainformasjon om studiepoeng og kurskoder hører hjemme i CV-en.
 10. Merk søknaden med riktig referansenummer (hvis annonsen inneholder referansenummer)
 11. Sjekk at bedriften og navnet på kontaktpersonen er skrevet riktig og luk ut skrivefeil. Skrivefeil gir et dårlig inntrykk. Be noen du kjenner lese gjennom søknaden din.

 

Eksempler på cv og søknad til jobb som veileder:

Åpen søknad

Mange ledige stillinger blir aldri utlyst. Virksomheter finner ofte kandidater gjennom nettverk, sosiale medier, interne utlysninger, vikarbyråer eller andre som jobber med bemanning. Derfor kan det være en god ide å levere inn en søknad selv om virksomheten ikke har noen ledig stilling liggende ute. En åpen søknad er en søknad der du tilbyr din kompetanse til en arbeidsgiver på bakgrunn av hvor du mener de kan ha behov for deg. Mange virksomheter oppfordrer kandidater til å sende inn åpen søknad, mens noen ikke ønsker denne tilnærmingen. Sjekk ut om virksomheten tar imot åpne søknader før du sender inn en søknad. Det kan være diskvalifiserende i kommende søknadsprosesser å ikke respektere dette.

I en åpen søknad må du være ekstra tydelig på din motivasjon og vise hvordan du kan bidra inn i virksomheten. Åpne søknader kan ikke masseproduseres, de må skreddersys og sendes kun til arbeidsgivere du virkelig er interessert i. Fordi du ikke har en utlysningstekst å ta utgangspunkt i, må du legge mer arbeid i å gjøre research om virksomheten og aktuelle arbeidsområder/arbeidsoppgaver for deg.

6 tips til åpen søknad

 1. Innhent nok informasjon om virksomheten og bransjen
 2. Bruk nettverket ditt!
 3. Ring rett person – fortrinnsvis en som jobber med rekruttering eller lederen for avdelingen
 4. lag egen utlysningstekst
 5. Skreddersy søknaden
 6. Følg opp søknaden med en telefon 10 – 14 dager etter at den er sendt inn.

 

Eksempel på åpen søknad:

Åpen søknad på stilling som kursholder 

 

Vil du lære mer om søknadsskriving? Meld deg på vårt CV- og søknadskurs eller sjekk ut det nettbaserte jobbsøkerkurset «Jobbsøkerkoden» gratis via våre nettsider. Ønsker du tilbakemelding på din CV og søknad? Kom innom oss på drop-in hver torsdag fra 13.00-15.00 eller bestill gratis karriereveiledning. Husk å ta med både CV, søknad og utlysningstekst.

Har du blitt kalt invitert på intervju, har arbeidsgiver funnet deg kvalifisert for stillingen- på papiret. Gjennom jobbintervjuet ønsker arbeidsgiver å bli kjent med deg som person, finne ut hva som motiverer deg, vurdere deg faglig og finne ut av dine personlige egenskaper. Dersom arbeidsgiver tror du er rett person for jobben, vil det også være et mål for dem å få deg til å ønske stillingen. Ulike arbeidsgivere har forskjellige prosesser for intervjuer, og i mange jobber må du møte arbeidsgiveren flere ganger før du får et tilbud. Som regel gjøres jobbintervjuet ansikt til ansikt, men noen ganger gjøres det over telefon eller video.

Ulike former for intervju

Et jobbintervju kan ha ulike former og kan gjennomføres på mange ulike måter.

 

Ustrukturert intervju

I et ustrukturert intervju møter du en eller flere intervjuere, og dere prater om stillingen og deg. Spørsmålene som blir stilt kan være forskjellige fra kandidat til kandidat, da intervjuer ikke har et definert fast sett med spørsmål.

 

Strukturert intervju

I et strukturert intervju får alle som er innkalt stort sett de samme spørsmålene. Du vet ikke hvilke spørsmål du vil få, men arbeidsgiver bruker ofte intervjuet til å finne ut av din motivasjon og relevansen av din utdanning og erfaring, samt bli bedre kjent med deg og dine personlige egenskaper. Intervjuet starter ofte med at arbeidsgiver forteller om virksomheten og arbeidsoppgavene. Deretter blir du som regel bedt om å presentere deg selv, før arbeidsgiver stiller sine spørsmål. Det er vanlig at du møter mellom to og fire personer og at du får mulighet til å stille spørsmål du måtte ha mot slutten av intervjuet.

 

Case intervju

Uavhengig av om intervjuet er ustrukturert eller strukturert kan det inneholde en eller flere caser (oppgaver) du må løse. En kandidat kan få oppgavene på forhånd eller i selve intervjuet.

Det er mest vanlig med case når det skal være flere intervjurunder i rekrutteringsprosessen. Da kan for eksempel annengangsintervjuet være et case-intervju, der du må løse en eller flere oppgaver. Formålet med å gi en case-oppgave er ikke nødvendigvis at du skal komme frem til riktig svar (det er ikke engang sikkert at et riktig svar finnes). Intervjuerne er mest opptatt av hvordan du løser oppgaven. De ønsker å forstå hvordan du tenker og resonnerer. De ser blant annet etter dine evner til å ta imot, sortere og analysere informasjon, dine evner til å skaffe overblikk og avgrense, samt om du har forståelse for virksomheten. Derfor er det viktig at du ikke bare avgir et svar, men at du tenker høyt underveis og tar intervjuerne med på prosessen. Til slutt kan du oppsummere og konkludere. Har du fått en tidsramme og blitt bedt om å gi en presentasjon av løsningen, er det lurt å planlegge og strukturere presentasjonen. Husk å holde tiden.

 

Gruppeintervju

I et gruppeintervju deltar du på intervju sammen med andre jobbsøkere. I slike intervjuer får ofte gruppen en oppgave de skal løse sammen. Gjennom gruppeintervju kan arbeidsgiveren få innsikt i hvordan du samarbeider med andre, og hvilken rolle du tar i en gruppe. Tips for å lykkes på gruppeintervju er å fokusere på samspill. Å si mest eller vinne diskusjonen er ikke det viktige.

 

Tester før intervjuet

Før intervjuet kan det hende arbeidsgiver ber deg ta en eller flere tester. Dette kan være personlighetstester eller evne- og ferdighetstester. Forskning viser at evnetester er blant måleverktøyene som best korrelerer med fremtidige jobbprestasjoner. Dette gjør at flere og flere arbeidsgivere bruker evnetester som en del av sine rekrutteringsprosesser.

Resultatene fra en personlighetstest sier noe om hvordan du er som person, og i motsetning til ved evnetester gir det her ikke mening å snakke om «rett» og «feil» svar. I en personlighetstest må du som regel ta stilling til en rekke utsagn eller spørsmål som omhandler dine egenskaper og preferanser. Dine svar generer en profil som skal danne grunnlag for en samtale, der du får anledning til å kommentere resultatene og eventuelt imøtegå dem, dersom du ikke kjenner deg igjen.

Evne- og ferdighetstester er tester som ofte er tidsbegrenset og måler spesifikke områder som blir ansett som spesielt viktige for stillingen. Dette kan for eksempel være evnen til å forstå skriftlig eller numerisk materiale, regneoppgaver, informasjonsbearbeiding eller språkkunnskaper. Resultatene er avhengig av hvor mange oppgaver du løser, og om du løser de riktig. Resultatene dine sees i forhold til en normgruppe, og også ved evnetester er det vanlig å samtale og reflektere rundt resultatet på selve intervjuet. Det kan være en fordel å øve før du gjennomfører evne- og ferdighetstester. Du finner flere gratis tester på Internett.

 

Typiske intervjuspørsmål

Det er vanskelig å vite eksakt hvilke spørsmål du får på et jobbintervju, men her finner du noen vanlige spørsmål. Det kan være lurt å forberede seg på disse eller en variant av disse. Din oppgave i et intervju er å overbevise arbeidsgiver om at du kan gjøre jobben, vil gjøre jobben og at du passer i jobben. Husk å bruke gode eksempler når du svarer.

 

 • Kan du gi oss en kort introduksjon av deg selv?
 • Ta oss med gjennom CV-en din
 • Hva vet du om oss?
 • Hvorfor vil du ha denne jobben?
 • Hvorfor ønsker du å bytte arbeidsgiver?
 • Hva er dine sterke/svake sider?
 • Hva er dine forventninger til lønn?
 • Hvorfor bør vi ansette akkurat deg?
 • Hvilke oppgaver i denne stillingen tiltaler deg mest?
 • Kan du fortelle om dine personlige mål og fremtidsplaner?
 • Hva engasjerer deg?
 • Hvordan ønsker du å utvikle din kompetanse videre?
 • Hva slags jobb håper du at du har om fem år?
 • Hva slags arbeidsoppgaver trives du best med?
 • Hva slags arbeidsoppgaver trives du minst med?
 • På hvilke måter vil utdanningen din være nyttig i denne jobben?
 • Hva er din største faglige styrke?
 • Hva vil være dine viktigste bidrag hos oss?
 • Fortell om en vanskelig oppgave, og hvordan du løste den.
 • Kan du fortelle om en ting du er stolt av å ha fått til?
 • Hvilke stikkord tror du dine venner vil bruke for å beskrive deg?
 • Hva gjør deg sint?
 • Beskriv et menneske du beundrer. Hvorfor beundrer du vedkommende?
 • Jobber du best alene eller i team?
 • Kan du gi et eksempel på at du har tatt initiativ?
 • Hvordan fungerer du under press? Gi et eksempel.
 • Hvilken rolle inntar du når du jobber i et team?
 • Hva slags type mennesker samarbeider du best med?
 • Fortell om en konfliktsituasjon du har vært i og hvordan du håndterte den.
 • Hvordan vil du bidra i arbeidsmiljøet hos oss?
 • Hvilke forventninger har du til oss?
 • Hva er viktig for deg i et arbeidsmiljø?
 • Hva forventer du av lederen din?
 • Er det noe vi burde spørre deg om, som vi ikke har spurt om?

 

Tips for å lykkes på jobbintervjuet
 1. Ta vare på stillingsannonsen. Det kan ta lang tid fra du søker til du blir kalt inn på intervju. I mellomtiden kan annonsen ha blitt tatt ned fra nettet. Annonsen er veldig viktig å ha når du skal forberede deg til selve intervjuet.
 2. Forbered deg godt. Gjør research på arbeidsgiver, gå igjennom informasjonen du fant frem når du søkte og orienter deg om vanlige spørsmål på intervju. Vær forberedt på å gi en sammenhengende presentasjon av deg selv, utdype innholdet i søknaden og forklare eventuelle «hull» i CV-en. Hemmeligheten bak gode svar er å øve. Det holder ikke å tenke gjennom svarene dine, du må faktisk si dem. Rollespill er den beste måten å øve på. Få en venn til å stille deg spørsmålene, eller bestill veiledning hos oss og øv på intervjuet med en sertifisert veileder.
 3. Kle deg riktig. Hovedregelen er at du bør velge klær som er naturlig for stedet du søker jobb. Kle deg som andre ansatte, eller litt finere og velg noe du føler deg vei i. Hvis du er usikker på kleskoden, bør du kle deg pent. Klær, frisyre, parfyme eller annet ved ditt utseende skal ikke ta oppmerksomhet under intervjuet.
 4. Stress ned før intervjuet. Det er vanlig å være litt nervøs før intervjuet. Nervøsiteten kan være ubehagelig, men den kan også gjøre deg skjerpet. Dersom den er så kraftig at den hemmer deg kan det være lurt å prøve å løse opp spenningen ved å bruke kroppen fysisk eller puste dypt og rolig
 5. Møt presis. Å komme for sent på jobbintervjuet gir et dårlig førsteinntrykk, uansett grunn. Du bør planlegg reisen og ta høyde for kø, forsinkelser eller vanskeligheter med å finne parkering eller å finne frem til rett rom. Kom i god tid, men ikke meld din ankomst tidligere enn 5 minutter før avtalt tid. Husk også å sette telefonen i flymodus før selve intervjuet starter.
 6. Ikke glem å svare på spørsmålet. Under intervjuet må du sørge for å forstå spørsmålene og svare på det intervjueren er ute etter. Er du usikker på hva intervjuer spør om, kan du stille et avklaringsspørsmål.
 7. Bruk eksempler og «bevis» kvalifikasjonene dine når du svarer. Når du svarer på det intervjueren spør om bør du bruke illustrerende eksempler eller korte historier og bak inn motivasjon og andre kvalifikasjoner du ønsker å fremheve.
 8. Vær bevisst på kroppsspråket ditt. Førsteinntrykket er viktig. Smil, se intervjueren i øynene og hils med et fast håndtrykk. Ikke fikle med ting som penner og papirer under intervjuet og unngå å signaliser usikkerhet. Snus og tyggegummi hører heller ikke hjemme på et intervju. Husk at du i praksis er på jobbintervju fra du går inn hovedinngangen til du går ut igjen. Vær bevisst på at du kan bli observert, og opptre derfor profesjonelt fra du kommer til du går
 9. Still gode spørsmål. På slutten av intervjuet får du som regel anledning til å stille spørsmål. Grip denne muligheten. Ved å stille spørsmål kan du vise at du virkelig er interessert i jobben og at du har forstått hva som er viktig i jobben.
 10. Ikke snakk negativt om din tidligere arbeidsgiver. Du vinner ingenting på å snakke ned din nåværende eller tidligere arbeidsgiver. Fokuser heller på hva du ønsker av fremtiden og ny arbeidsgiver.
 11. Ikke avbryt intervjueren. Det er uhøflig og vil kunne ødelegge et godt inntrykk. Det er viktig at du lytter, er ydmyk og viser smidighet under samtalen.
 12. Ta med deg aktuelle dokumenter. Det kan være lurt å ha med deg dokumenter som CV, søknad, referanser, attester og vitnemål på intervjuet. Det kan være at dere for bruk for dette og i tillegg underbygger det din motivasjon og viser at du er forberedt.
 13. Svar ærlig og strategisk. Gjennom intervjuet kan det dukke opp spørsmål som ikke er så lett å svare på. Kanskje blir du bedt om å fortelle om dine svake sider eller forklare hull i CV-en. Svar sant og relevant i forhold til jobben, men ikke si mer enn du behøver. Vis at du har selvinnsikt og tar ansvar for din innflytelse på andre.
 14. Rydd opp etter deg. Har du fått kaffe eller vann under intervjuet – ta med deg koppen/glasset når intervjuet er ferdig og at initiativ til å rydde opp etter deg.

 

Ønsker du å lære mer om jobbintervjuet? Bli med på vårt gratis intervjukurs. Har du blitt innkalt til intervju? Bestill veiledning og øv på selve intervjuet med en sertifisert veileder.

 

Her finner du flere nyttige jobbrelaterte lenker: 

Utdanning.no  – oversikt over alle studieretninger og beskrivelse av ulike yrker 

NHO –  Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 

Arbeidstilsynet –  informasjon om arbeidsmiljø, lover og regler 

LO  – Norges største lønnstakerorganisasjon 

Norge.no  – veiviser til offentlige tjenester på nett 

Altinn.no   – din digitale dialog med det offentlige 

Starte og drive en bedrift   –   

Lovdata  – lover og forskrifter 

Skatteetaten   –  informasjon om skatt for private skatteytere og bedrifter 

Kompetanse Norge  – jobber for at voksne både i og utenfor arbeidslivet skal få den kompetansen de trenger