Jobben må passe inn i livet vi ønsker å leve, ikke omvendt

Er du sykemeldt og ser at du er på vei mot et karrierebytte? Mange har møtt på utfordringer i løpet av livet, og noen ganger er tiden inne for å finne en ny retning. Dette kan føre til at du begynner å fundere over spørsmål rundt hvem du er, hva du kan og hva du virkelig ønsker videre. Når man opplever å bli sykemeldt fra jobb av helsemessige og andre årsaker, kan det rokke ved både selvfølelsen og yrkesidentiteten din.

Karriere er en utvikling som finner sted gjennom hele livet

Ordene i overskriften kommer fra karriereteoretikeren Donald Super. Han mente at karrierevalget ikke kan sees atskilt fra menneskets øvrige liv. I tillegg så han på karriere som en utvikling som finner sted gjennom hele livet, og at den pågår i en kontekst påvirket av tid og rom, og via ulike roller vi tar og får i ulike situasjoner. Du har kanskje skiftet jobb flere ganger og hatt mange oppgaver gjennom flere arbeidsforhold, men det er ikke alltid så lett å holde styr på alt man har gjort. Noen ganger føles alt som et stort kaos som det kan være vanskelig å manøvrere seg frem i.

Dette er viktig for meg

Prøv å sette søkelyset på prioriteringene dine og hva du tenker om din situasjon akkurat nå. I hvilken ende kan du starte for at det blir bedre for deg på sikt? Hva kan du ta tak i først? For noen handler det om at helsa må bli bedre før du kan gå videre til neste steg, for andre vil det passe best å se på det økonomiske aspektet først. En måte å gjøre dette på er å få ned tankene dine i et skjema som vist under.

Nr. 1 – 7Dette er viktig for meg:Fordi:
   
   
   
   
   
   
   

Møt fremtiden med åpenhet og nysgjerrighet

H.B Gelatt er en annen karriereteoretiker som oppfordrer til å møte fremtiden med åpenhet og nysgjerrighet. Det eksisterer et hav av informasjon og all informasjon du får vil på en eller annen måte påvirke og styre deg mot et valg selv om usikkerheten råder. Gelatt sier at det også er greit å være usikker på fremtiden og at det det er rom for å gjøre omvalg ved en senere anledning. Informasjonen du har tilegnet deg har uansett verdi og kan være med på å gjøre deg mer sikker i hvert steg du går fremover. Kunnskap gir makt og kan være med på å veilede deg gjennom en vanskelig situasjon.  

Karriereveiledning handler om å åpne opp for muligheter og en karriereveileder kan være til hjelp ved komme inn som en nøytral part og bistå med kartlegging av kompetanse, ønsker, og behov, utforsking av løsninger og muligheter for den enkelte.

Om du har behov for en hjelp på veien så er du velkommen til å bestille time hos oss.