Karrierevalg

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Karrierevalg er en bok som presenterer, diskuterer og vurderer flere teorier som har preget utviklingen av karriereveiledningsfeltet. Dette er en bok for alle som arbeider med valg, valgprosesser og karriereutvikling, og den gir oss tilgang til teorier, modeller og metoder til bruk i vår arbeidshverdag.

Navn: Karrierevalg – Teorier om valg og valgprocesser

Utgivelse: 2007

Forfattere: Lisbeth Højdal og Lene Poulsen

Tema: #faglitteratur #karriereveileder #karriereveiledning #forveiledere #karrierevalg #karriereteori

Om boken:

Karrierevalg presenterer og diskuterer utvalgte teorier om karrierevalg og veiledning, og vurderer deres relevans og anvendelsesmuligheter. Boken presenterer blant annet karriereteoretikere som Donald Super, John Holland, John Krumboltz, Linda Gottfredson og Mark Savickas. Boken introduserer  oss også for CIP-teorien og sosialkognitiv karriereteori (SCCT).