Karriereveiledning. En kort innføring i teori og praksis

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Boken gir først en kort introduksjon til teorier om karriereutvikling, med tilgang fra fagområder som psykologi, pedagogikk og sosiologi. Deretter følger en innføring i hvordan karriereveiledning kan foregå i praksis, basert på forfatternes erfaringer med veiledning på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo.

Boken vil være nyttig for alle som jobber med utdannings- og karriereveieldning på universiteter og høgskoler, i skoleverket, i Aetat eller i konsulentbransjen.

Navn: Karriereveiledning. En kort innføring i teori og praksis

Utgivelse: 2004

Forfatter: Ken Hugo Jørgensen (red.)

Tema: #Faglitteratur #karriereveileder #karriereveiledningenkortinnføringiteoriog praksis #forveiledere

Om boken:

Karriereveiledning er kunsten å bistå mennesker som er i en valgsituasjon når det gjelder utdanning eller karriere. Samtaler og rådgivning om slike valg har funnet sted til alle tider, men det er først i de siste årene at karriereveiledning er blitt etablert som et eget fagfelt i Norge. Med de mange nye utdannings- og karrieremuligheter som moderne mennesker må forholde seg til, er det mye som tyder på at veiledning i karrierevalg vil få økt oppmerksomhet i tiden som kommer.