Karriereveiledning er for alle!

Illustrasjon av besøksstatistikk fra 2022 på Karrieresenter Østfold. Alle tall er gjengitt i teksten

Mange tror at karriereveiledning kun er for de unge som skal velge utdanning, og forbinder karriereveiledning med et møte med en rådgiver på skolen. Det foregår mye karriereveiledning i skolen, men de siste 10 årene har bydd på en enorm utvikling innen fagfeltet karriereveiledning. I dag har alle fylker i Norge egne karrieresentre med tilbud om gratis karrieretjenester til den voksne befolkningen. Karrieresenter Østfold er at av Norges eldste og godt etablerte karrieresentre. Vi har levert gratis karrieretjenester til alle over 19 år bosatt i Østfold siden 2009.

Karriereveiledning er for alle

La oss se litt på hvem som benytter seg av karriereveiledning og knuse noen myter en gang for alle!

Vi gjennomfører i snitt hvert år ca. 2000 individuelle karriereveiledningssamtaler. Av de som får karriereveiledning oppgir ca. 60 % at de er i jobb og ca. 15% at de er under utdanning, og ca. 35% oppgir at der verken er i jobb eller under utdanning. Videre ser vi at ca. 40 % er menn, mens 60% er kvinner.

For de som oppsøker karriereveiledning er det stor variasjon i utdanningsbakgrunn. På ene enden av skalaen møter vi de som ikke har fullført grunnskoleutdanning, og på andre enden av skalaen møter vi de med fullført doktorgrad. Imellom ytterpunktene møter vi personer med utdanning på videregående nivå, de med fagbrev/svennebrev, de med fagskoleutdanning, de med bachelor og de med mastergrad.

Også i alder er det stor variasjon. Ca. 35 % av de som har fått karriereveiledning i 2022 oppgir at de er mellom 20 og 29 år, ca. 30 % er mellom 30 og 39 år, 20% er mellom 40 og 49 år, 10 % er mellom 50 og 59 år, og ca. 5 % er under 20 år eller over 60 år.

Vi møter mennesker fra samtlige av Østfolds kommuner. De fleste som gjennomfører karriereveiledning har 1 eller 2 veiledningssamtaler, men det er også en del som har 3, 4 eller 5 samtaler med veileder. Hvor mange samtaler den enkelte har avhenger av den enkeltes ønske og behov. Karriereveiledning må ikke foregå i våre lokaler i Sarpsborg, de kan også foregå over telefon eller videosamtale. Faktisk foregår hele 46% av veiledningen digitalt, altså via telefon eller teams.

Hva snakker vi om i veiledning?

Som du ser så er det stor variasjon blant de som gjennomfører karriereveiledning. Det er stor spredning i alder og utdanningsnivå, bosted og sysselsettingsstatus, og ikke minst når det gjelder formen på veiledningen som gjennomføres.

Hva snakker vi egentlig om i veiledning? Overganger, utfordringer og spørsmål som drøftes i karriereveiledning har mer sammenheng med livssituasjon og helse, fremfor alder, sysselsetting, kjønn, utdanningsnivå og bosted.

I vår brukerundersøkelse så oppgir mange at de snakket med veileder om jobbmuligheter og/eller utdanningsmuligheter. En del veisøkere oppgir at de har kartlagt egen kompetanse, motivasjon og interesser. Videre sier en del at de har fått hjelp med å utforme CV og jobbsøknad eller forberedt seg til jobbintervju sammen med karriereveileder. Andre har fått karriereinformasjon om anliggende som for eksempel regelverk og rettigheter som gjelder utdanning. Felles for samtlige er at de har fått karriereveiledning om sin nåværende situasjon og hva de ønsker videre.

Vi kan med dette trygt konkludere med at karriereveiledning er for ALLE! Bestill samtale med en profesjonell karriereveileder i dag du også, og utforsk dine muligheter!

Som jeg bruker å si «Nytt år, nye muligheter.»

Godt nytt år hilsen Gitte Hovin, daglig leder Karrieresenter Østfold