Karriereveiledning

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Dette er en bok om karriereveiledning, og den røde tråden i denne antologien er den individuelle karriereveiledningssamtalen. Karriereveiledning er en praktisk og nyttig bok for alle som jobber med karriereveiledning og andre former for veiledning. Boken inviterer til faglig refleksjon, og gir oss innsikt og inspirasjon.

Navn: Karriereveiledning

Utgivelse: 2022

Forfattere: Tonje Foosnæs Gravås og Ingjerd Espolin Gaarder (red.)

Tema: #faglitteratur #karriereveileder #karriereveiledning #forveiledere

Om boken:

Karriereveiledning skal bidra til at den veiledningssøkende tar aktive og kompetente valg i forhold til utdanning, jobb og karriere. Denne boken fokuserer på den individuelle veiledningssamtalen og gir innsikt i grunnleggende emner knyttet til karriereveiledning: veilederrollen, etikk, kvalitet, kompetanse og forholdet mellom teori og praksis.

Kjernen i boken er fem bidrag fra ulike arenaer for karriereveiledning: en videregående skole, et universitet, en attføringsbedrift, et karrieresenter for voksne og arbeidslivet. De ulike arenaene avspeiler det livslange perspektivet på karriereveiledning og synliggjør fellestrekk.

Boken gir innsikt i hvordan karriereveiledning foregår i praksis og økt forståelse for utfordringer knyttet til karriereveiledningssamtalen.