Karriereveiledning i annerledesåret 2020

godt nytt år fra karrieresenter østfold

Nå er det år 2021 og tiden er inne for å reflektere over året som var og rette blikket mot det nye som kommer. Vi har håp om bedre tider i 2021 og ser oss samtidig tilbake på 2020 som har vært et annerledes år. Hvordan har koronapandemien påvirket karriereveiledningen? Hvordan har tiden vært fra 12. mars da Norge stengte ned, til nå der hverdagen til en viss grad har stabilisert seg innenfor en ny normal? Hva har vi lært? Og hva er våre tanker om det nye året som kommer? Foto: Photo by Zac Durant on Unsplash

Koronapandemi

Da Norge stengte ned 12 mars ble alle kurs og workshops, veiledninger og andre aktiviteter i våre lokaler avlyst. Heldigvis, hadde vi i en lengre periode før pandemien tilbudt digital veiledning via både video, telefon, e-post og chat. Etter inntoget av pandemien ble digital veiledning vår eneste tjeneste. Selv om vi har tilbudt digital veiledning over flere år, har det vært en lite brukt tjeneste. De aller fleste har ønsket å komme å snakke med en veileder ansikt til ansikt. Til å begynne med var digital veiledning ganske uvant både for veileder og veisøker, men etter hvert har både veiledere og veisøkere blitt tryggere på den digitale formen. Det digitale verktøyet vi bruker (Microsoft teams) har også kontinuerlig blitt videreutviklet underveis i perioden. Nå har verktøyet de funksjonalitetene vi trenger både til individuelle samtaler, gruppesamtaler og kurs/webinarer.

Digitale tjenester

Etter en kort periode med digitale karriereveiledningssamtaler, begynte vi med å utvikle digitale erstatninger for våre jobbsøkerkurs og workshops. Veiledere og kursholdere gjennomførte opplæring i bruk av digitale verktøy og vi tilpasset innhold til digitale plattformer og verktøy. Jobbsøkerkurs, workshops for veiledere og partnerskapskonferanse har siden våren 2020 blitt gjennomført i Teams.

Hva har vi lært?

En pandemi er på ingen måte positivt, men den har gitt oss et spark bak og vi har realisert planer om digitalisering i et mye raskere tempo enn planlagt. Vi har måttet tenke utenfor boksen og finne løsninger raskt.

Underveis har vi erfart at digital veiledning fungerer godt når både veisøker og veileder er komfortabel med formen. Det handler mye om hva vi er vant med og øvelse gjør mester. Vi har lært at det å være nysgjerrig, uredd, prøve seg frem og ikke være redd for å mislykkes er suksessfaktorer for å lykkes med omstilling og nye digitale verktøy.

Digital veiledning blir ikke det samme som den tradisjonelle formen ansikt til ansikt. Men digital veiledning er for mange en veldig god erstatter og for noen et enda bedre tilbud. Det er mange fordeler med digital veiledning: Du kan få det der du er og krever mindre ressurser og tid. For noen er det å møte noen ansikt til ansikt preget av nervøsitet og angst, og en digital variant kan derfor være å foretrekke. Overordnet blir vår tjeneste kanskje mer tilgjengelig gjennom digital veiledning.

Videreutvikling av karrieretjenestene

Vi fortsetter å jobbe med utvikling av digitale tilbud. I første kvartal lanserer vi videoer om jobbsøkerprosessen og andre karriereveiledningsrelaterte temaer. Utover året vil vi også utvikle og lansere flere e-læringskurs og webinarer.

Vi tror på at en tilgjengelig karrieretjeneste har et mangfold av tilbud, individuelt og i gruppe, digitale og tradisjonelle. Det er et mål for Karrieresenter Østfold å levere gode karrieretjenester i alle former tilpasset ulike grupper i befolkningen. Karriereveiledning er for alle.

Tanker om 2021

Hvordan 2021 blir er det vanskelig å si noe om. Forhåpentligvis blir det lysere tider og bedre enn året som har vært. Når det kommer til karriereveiledning, har vi noen tanker og hypoteser om tiden vi har fremfor oss.

Det er veldig hyggelig å kunne gå inn i det nye året ved å dele en gledelig nyhet: Fra 1.1.2021 har fylkeskommunen gjennom opplæringsloven en plikt til å levere karrieretjenester til befolkningen. Endelig er det viktige arbeidet vi gjør blitt godt forankret. Karriereveiledning er viktig og nødvendig for mange i ulike overganger.

Pandemien vi står oppe i nå vil trolig bringe med seg et større behov for karriereveiledning. Det er ventet flere konkurser, flere permitteringer og høyere arbeidsledighet i 2021. Vi vil derfor fortsette å jobbe med å øke vår tilgjengelighet og kapasitet. Ikke minst vil vi jobbe mye med digitalisering av tjenestene. Nå som mange er blitt vant med å jobbe og kommunisere via digitale verktøy, tror vi at våre digitale tjenester vil blir mer populære, også etter pandemien er over.

Til tross for fokus på digitalisering av tjenestene, tror vi det er viktig å holde på den tradisjonelle formen for karriereveiledning og kurs. Vi vil derfor jobbe med å videreutvikle og forbedre alle våre tjenester. Kontinuerlig kompetanseutvikling er veldig viktig for at vi skal kunne gi deg god karriereveileding. Og vi håper så inderlig at vi kan åpne våre dører og at vi ser DEG i våre lokaler i det nye året.

Vi ønsker deg et godt nytt år!

Hilsen Gitte Hovin, leder Karrieresenter Østfold
Jobber du som veileder og ønsker å holde deg oppdatert innen karriereveiledningsfaget? Vi i Karrieresenter Østfold gjennomfører en rekke webinarer for veiledere i 2021. Her finner du mer informasjon om webinarene og mulighet for å melde deg på.