Når er karriereveiledning i bedrift relevant?

Mange tenker kanskje at karriereveiledning i bedrift kun er relevant for de som, av ulike grunner, må eller vil søke seg ny jobb. Det er en myte! Karriereveiledning er også et effektivt verktøy for å holde på gode medarbeidere.

Nye utfordringer

Se for deg en medarbeider som har hatt samme rolle og arbeidsoppgaver i virksomheten i alle år. I løpet av årene som har gått har det vært endringer og omstillinger i virksomheten, men medarbeideren har i liten grad blitt påvirket av disse. Medarbeideren selv merker at arbeidet og forutsigbarheten tapper hen for energi. Hen trives ikke like godt lenger. Alt går greit, men hen føler seg ikke tilfreds med utfordringene hen blir bedt om å håndtere.

Kompetansekartlegging

Samme medarbeider har hatt en trygg rolle, men opplevd at gode kollegaer forsvinner fra sine roller. Gjennom mange runder med omstilling har medarbeideren kanskje vært litt i beredskap og klar for endringer uten at omstillingen direkte har påvirket hens stilling og rolle. Underveis har medarbeideren hatt flere nye ledere og kollegaer. Nåværende leder kjenner ikke medarbeiderens kompetanse, motivasjon og ønsker om utvikling.

Vanskelig medarbeider

Over tid har medarbeideren vi beskriver endret seg. Medarbeideren er ikke lenger like aktiv i møter og arbeidet har ikke like god kvalitet som tidligere. Nåværende leder har forsøkt å fremme bedre prestasjoner og mer aktivitet, men det har ikke medført til endringer. Medarbeideren kan oppleves som en vanskelig medarbeider.

Muligheter og nye perspektiv

Medarbeideren du nå har sett for deg er et godt eksempel på en medarbeider som har behov for karriereveiledning. Gjennom en karriereveiledningssamtale kan medarbeideren få hjelp til å bli bevisst egen motivasjon, kompetanse og hva hen trenger fremover. Det handler ikke om å søke seg ny jobb, men å hente ut det fulle potensialet hos trofaste medarbeidere, la de få kompetansepåfyll, nye utfordringer, utforske hva som er rett for dem og la de få bruke sin kompetanse til det beste for virksomheten. Det handler også om å se muligheter og det å se jobben i et nytt perspektiv.

Karriereveiledning kan bidra til utvikling både for den enkelte medarbeider og virksomheten! Karrieresenter Østfold tilbyr gratis karriereveiledning. Er du arbeidsgiver? Har du personalansvar eller en HR- rolle?  Vi gir opplæring og veiledning i hvordan du kan ta i bruk karriereveiledning som verktøy i oppfølging av dine medarbeidere. Ta kontakt.