Karriereveiledning i bedrift – nedbemanning

Karriereveiledning i bedrift

Skal din bedrift nedbemanne eller omstille? Omstilling og nedbemanning er krevende for alle parter. Karrieresenter Østfold bistår bedrifter gratis med å håndtere omstilling og nedbemanning. Individuell karriereveiledning og kurs i jobbsøkerprosessen til de berørte kan være en viktig støtte. Profesjonell karriereveiledning ruster den enkelte til å møte jobbsøkerprosessen med en bevissthet rundt egen kompetanse, motivasjon og muligheter, og med de riktige jobbsøkerverktøyene og strategiene. Med individuell karriereveiledning og kurs i jobbsøkerprosessen får den enkelte støtte og hjelp for å sikre rask vei ut i et nytt arbeidsforhold eller et kompetanseløp.

Hjelp og verktøy

Det å miste jobben oppleves for de fleste som vanskelig. Å miste jobben innebærer gjerne økonomisk usikkerhet og en følelse av at man ikke lenger bidrar i samfunnet. For mange er også jobben en sosial arena og identitetsskaper. Å miste jobben kan derfor også medføre en følelse av å havne utenfor, og i noen tilfeller føre til en slags identitetskrise. «Hva kan jeg? Hvem er jeg? Hva passer jeg til?» er vanlige spørsmål som dukker opp ved et ufrivillig jobbskifte.

I en slik situasjon kan det være godt å snakke med en nøytral sparrepartner. En karriereveileder kan være en viktig støtte gjennom en personlig endringsprosess. I veiledning kan man sammen med en karriereveileder kartlegge kompetanse, motivasjon og muligheter. Videre kan en veileder være til god hjelp i selve jobbsøkerprosessen, både når det kommer til å velge rett strategi og det å holde motivasjonen oppe. Vi vet at det å få hjelp og verktøy til å håndtere egen karriere er noe den enkelte har nytte av nå, men også ved senere karriereomstillinger.

De som blir igjen

En nedbemanning påvirker hele bedriften, også de som ikke blir direkte berørt. Ikke bare mister de gode kollegaer. En nedbemanningsprosess resulterer også ofte i en omorganisering. En omorganiseringsprosess skaper gjerne behov for kompetanseutvikling eller en kompetansevridning. Også i disse tilfellene kan karriereveiledning være et nyttig virkemiddel. Det å snakke med en nøytral sparrepartner om motivasjon og mestring, samt kartlegge kompetanse og muligheter kan bidra til at den enkelte er bedre rustet til å håndtere den omstillingen de står overfor til det beste for seg selv og bedriften. Å føle at man blir sett og godt ivaretatt kan også redusere eventuell usikkerhet knyttet til omstillingen.

Omdømme

I vanskelige tider er det mer viktig enn noen gang å være bevisst bedriftens omdømme. Gjør bedriftens verdier seg gjeldene også i nedgangstider? Ved å ivareta de som direkte blir berørt av nedbemanning på en god måte og investere for at medarbeidere skal få en best mulig overgang til noe nytt er en fin måte å bygge merkevare på. Tidligere ansatte som får god hjelp til å komme seg videre ut i ny jobb vil mest sannsynlig ha redusert negative følelser knyttet til nedbemanningsprosessen og din bedrift.

En god nedbemanningsprosess

En god nedbemanningsprosess er viktig for å sikre produktivitet og motivasjon, for å beholde gode medarbeidere og ivareta et godt omdømme. Karrieresenter Østfold har lang erfaring med individuell og kollektiv veiledning av personer som befinner seg i omstilling eller nedbemanningsprosesser. Denne erfaringen har vi opparbeidet oss gjennom samarbeid med små og store bedrifter i regionen. Vi samarbeider tett med ledelsen, HR, NAV og tillitsvalgte og kan skreddersy et opplegg som er tilpasset din bedrifts rammer, kultur og tidsaspekt. Ta kontakt med oss for en uformell prat dersom du tenker at karriereveiledning kan være relevant for din bedrift.