Karriereveiledning i bedrift – sykefraværsoppfølging

Karriereveiledning i bedrift -Sykefraværsoppfølging

Har du personalansvar? Da vet du at sykefraværsoppfølging kan være utfordrende. Du har kanskje ansatte med langvarig sykemelding, eller ansatte som trenger endring i rolle, arbeidsoppgaver eller kompetanse på grunn sykdom, slitasje eller skade. Karriereveiledning er et godt virkemiddel for å sikre god oppfølging og redusere sykefravær.

Sykmeldte arbeidstakere er i varierende grad i en overgang. Mange kommer raskt tilbake til jobb uten særskilte endringer i oppgaver eller rolle, men for noen kan det være vanskelig å komme tilbake til jobb. En sykemelding kan føre til behov for varige endringer på arbeidsplassen, men også behov for et jobb-bytte, eller yrkesbytte.

Det er viktig både for den sykemeldte og arbeidsgiver, men også samfunnet, at overgangen blir så kort og smidig som mulig. Tidlig karriereveiledning kan både redusere og forhindre arbeidsrelatert sykefravær. Videre er karriereveiledning et nyttig verktøy når sykemeldingen fører til behov for et jobb-bytte, og ny eller mer kompetanse.

I oppfølging av sykemeldte kan en karriereveileder komme inn som en nøytral part og bistå med kartlegging av kompetanse, ønsker, og behov, og ikke minst utforsking av løsninger og muligheter for den enkelte. Karriereveiledning handler om å åpne opp mulighetsperspektivet. Profesjonell oppfølging av en karriereveileder kan og bidra til motivasjon og utvikling av endringskompetanse.

Dessverre er det offentlige karriereveiledningstilbudet antakelig lite kjent for både arbeidsgivere, sykemeldte og helsevesen. Det er dårlig nytt for folkehelsa. Karriereveiledning kan være et godt virkemiddel og et positivt supplement til medisinsk behandling og annet arbeid for å forebygge arbeidsrelatert sykefravær.

Karrieresenter Østfold er godt rustet til å gi slik karriereveiledning. Vi er en nøytral part og samarbeider med ledelse, tillitsvalgt, personalavdeling, bedriftshelsetjeneste og NAV. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, enten du er ansvarlig for sykefraværsoppfølging eller selv er sykemeldt og trenger noen å sparre med om dine muligheter når det gjelder jobb og utdanning.

Ta kontakt med oss for karriereveiledning i din bedrift!