fbpx

Karriereveiledning i bedrift

Omstilling i norsk arbeidsliv skjer kontinuerlig, og de aller fleste vil skifte jobb flere ganger i løpet av arbeidslivet. Mange vil ha behov for videre- og etterutdanning for å møte nye krav og kunne stå i jobb og det hviler et større ansvar på medarbeidere i det å ta grep om egen karriere og utvikling. I en omstillingsprosess, ved behov for ny eller mer kompetanse, ved rolleskifte, eller ved en lengre sykemelding kan det å snakke med en karriereveileder og kartlegge og utforske de muligheter som finnes være et godt verktøy – for den enkelte og bedriften. Vi har vår spisskompetanse i å veilede mennesker til å kunne ta de rette valgene for seg når det gjelder omskolering, kompetanseutvikling og jobb.

Er du arbeidsgiver? Har du personalansvar eller en HR- rolle? På disse sidene kan du lese mer om hvordan karriereveiledning kan være et nyttig verktøy i oppfølgingen av den enkelte ansatte og hva Karrieresenter Østfold kan bidra med av tjenester til din virksomhet/bedrift. Last gjerne ned og del vår brosjyre.

Alle våre tjenester er gratis!