Hjem      For bedrifter

Karriereveiledning som virkemiddel på arbeidsplassen

Målet med karriereveiledning er at flere arbeidstakere tar grep om egen utvikling. Gjennom karriereveiledning får arbeidstakere mulighet til å reflektere over egen arbeidssituasjon og de lærer mer om seg selv, egne styrker, kompetanser og motivasjon. Selvinnsikt og bevissthet rundt egen kompetanse er nødvendig om man skal utvikle seg. Videre er det å være bevisst hva man trives med og motiveres av viktig for å kunne takle jobbhverdagen. Karriereveiledning som tiltak er derfor nyttig i alle bedrifter, men kanskje spesielt nyttig for bedrifter som er preget av endringer, nye utfordringer eller arbeidstakere som trenger mer eller ny kompetanse.

Muligheter for utvikling og læring på arbeidsplassen er noe mange arbeidstakere setter høyt på ønskelista når de velger seg arbeidsgiver. Å kunne tilby arbeidstakere karriereveiledning som en del av medarbeideroppfølgingen, eller som et tilbud i samarbeid med de tillitsvalgte kan være et effektivt verktøy i arbeidet med å holde på gode arbeidstakere og tiltrekke god arbeidskraft. Karriereveiledning kan også bidra til å sikre at arbeidstakere får brukt sin kompetanse og motivasjon til det beste for virksomheten.

 • Ny leder?
 • Ny rolle?
 • Behov for ny eller mer kompetanse?
 • Sykefraværsoppfølging?
 • Mange år i samme jobb?
 • Arbeidsinnsats som må tilpasses?
 • Sette mål?
 • Kartlegge kompetanse?
 • Finne utviklingspotensial?
 • Bedre utnyttelse av kompetanser
 • Sikre fleksibilitet?

Dette er noen eksempler på problemstillinger man kan løse i karriereveiledning. Gjennom karriereveiledning kan du gi dine medarbeidere verktøy til å styrke egen omstillingsevne og slik sikre høyere intern kvalitet og mobilitet.

Ønsker du mer informasjon?

Våre veiledere har lang erfaring og formell kompetanse i veiledning. Ta gjerne kontakt for mer informasjon og samarbeid.

Kontakt oss