Hjem      For bedrifter

Kompetanseutvikling

Hvorfor er kompetanseutvikling viktig?

I et arbeidsmarked med raske endringer, nye arbeidsformer, ny teknologi og digitalisering vil kompetanseutvikling være en nøkkel til suksess- både for virksomheten og den enkelte. Har din virksomhet behov for mer eller ny kompetanse? Rekruttering kan være både tidkrevende og kostbart. Det er ikke alltid nødvendig å ansette ny kompetanse, og kanskje finner du den heller ikke i markedet.

Dine medarbeidere har kanskje allerede den kompetansen du trenger, uten at de har fått vist deg dette? Kanskje kan du benytte deres kompetanse annerledes eller på en ny måte? Det er derfor viktig å ha god oversikt over hver enkelt medarbeiders kompetanse og erfaring. Ved å satse på de du allerede har, gi de opplæring og involvere de i nye og nødvendige oppgaver bedriften trenger, beholder du deres erfaring, innsikt og kunnskap om bedriften. Dette kan være viktig både kulturelt og økonomisk.

Karriereveiledning åpner for muligheter

Karriereveiledning er et effektivt verktøy for å bevisstgjøre medarbeidere til hvordan de selv kan skape verdi som møter bedriftens behov. Det er først når ansatte bruker sine kvalifikasjoner og kompetanse optimalt at du som arbeidsgiver får fullt utbytte av den investeringen den ansatte er.

Østfold har et bredt utvalg av utdanningstilbydere og det er mange muligheter for kompetanseheving, både for de lengre og mer komprimerte løp. I heftet «Bedre på kompetanse» får du en oversikt over, samt kontaktinformasjon til sentrale aktører på kompetanseutviklingsfeltet. Samtlige tilbyr skreddersydde opplæringsløp.

Ønsker du mer informasjon?

For mer informasjon om hvordan Karrieresenter Østfold kan bidra innenfor kompetanseutvikling i bedrift, ta gjerne kontakt med oss.

Kontakt oss