Hjem      For bedrifter

Står du ovenfor en omstilling eller nedbemanningsprosess?

Omstilling og nedbemanning er krevende for alle involverte parter. Mye kan imidlertid gjøres for å skape gode endringsprosesser – gode forberedelser og forbyggende arbeid er viktig.

Vi har lang erfaring med individuell og kollektiv veiledning av ansatte som befinner seg i omstilling eller nedbemanningsprosesser. Denne erfaringen har vi opparbeidet oss gjennom samarbeid med både små og store virksomheter i Østfold. Vi samarbeider tett med ledelsen, HR og tillitsvalgte, og vi skreddersyr et opplegg som er tilpasset din virksomhets rammer, kultur og tidsaspekt. I en omstillingsprosess kan vi bidra med blant annet:

  • Informasjonsmøter til ledere og ansatte
  • Kompetansekartlegging
  • Kurs i jobbsøkerprosessen
  • Individuell karriereveiledning

Gjennom dette arbeidet er målet vårt at overtallige blir godt ivaretatt og får verktøy for å håndtere egen karriere videre.

Ønsker du mer informasjon?

For mer informasjon om hvordan Karrieresenter Østfold kan bidra innenfor omstilling og nedbemanning, ta gjerne kontakt med oss.

Kontakt oss