Karriereveiledning i et karrierelæringsperspektiv

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Boken er nyttig for alle som jobber med karriereveiledning. Den gir blant annet en oversikt over karriereveiledningens utvikling, fra et veiledningsperspektiv til et læringsperspektiv – en utvikling forfatteren beskriver som et paradigmeskifte.

Navn: Karriereveiledning i et karrierelæringsperspektiv

Utgivelse: 2015

Forfatter: Arne Svendsrud

Tema: #faglitteratur #karriereveiledning #karriereveiledningens historie #karriereveilednignsverktøy

Om boken:

I denne boken beskriver Arne Svendsrud utviklingen innen karriereveiledningsfaget, fra jobbmatch til karriereferdigheter.  Det sistnevnte perspektivet kan også kalles konstruktivisme. Enkelt sagt tar Svendsrud til orde for å hente det beste fra begge disse to tradisjonene innen karriereveiledning. Han mener karriereteoretikeren Mark L. Savickas gjør nettopp dette. Derfor presenterer Svendsrud teorier og verktøy innenfor karriereveiledning gjennom Savickas’ “briller”. Temaer som belyses er blant annet narrativer, interesser, personlighet, verdier, mestringserfaringer, karriereintervju og valg.