Kartlegg kompetansen din!

Kartlegg kompetansen din!

Har du vært i jobb i mange år, men tenker at du ikke kan noen ting? Eller vet du rett og slett ikke hva du skal svare når noen spør deg om hva du kan bidra med? Kartlegg kompetansen din! Da vil du se klarere hvilke jobber som passer for deg. Og det blir mye enklere å overbevise din fremtidige arbeidsgiver om det samme i CV, søknad og intervju. Foto: Photo by ConvertKit on Unsplash

Se film om kompetansekartlegging og alt du trenger å vite om jobbsøking

Hva er kompetanse?

Din kompetanse består av alt du vet noe om og alle ferdigheter du har tilegnet deg gjennom skolegang, kurs, arbeid, fritidsaktiviteter og frivillig arbeid så langt i livet. I tillegg kommer måten du pleier å gjøre ting på; det vil si de personlige egenskapene, evnene og holdningene du har vist i praksis. 

Det å ha høy eller lav kompetanse er knyttet til kravene og oppgavene i et bestemt yrke eller stilling. Kartlegg kompetansen din og du vil finne ut hvor du har høy kompetanse. Oversikten kan også brukes til å plukke ut de delene av kompetansen din som passer til arbeidsoppgavene i en stillingsannonse.  

En enkel metode for kompetansekartlegging

Trinn 1 – finn frem CVen din 

Finn fram CVen din eller lag en kronologisk oversikt over alt du har gjort så langt i livet. Del oversikten inn i utdanning, lønnet arbeid, ulønnet arbeid, frivillig arbeid, kurs, reiser og andre fritidsaktiviteter.  

Trinn 2 – Lag en tabell

ErfaringerArbeidsoppgaverKunnskapFerdigheterMotivasjon/holdninger

Du kan velge å kartlegge alle erfaringene dine, eller bare plukke ut de viktigste. Lag nok rader i tabellen til at hver erfaring få sin egen linje. Du kan også lage tabellen på ett ark. Lag da rader på ca.5 cm slik at du har nok plass til å skrive. Skriv så inn rolle og arbeidssted i kolonnen for “erfaringer” (se eksempel under). 

Trinn 3 – kartlegg kompetansen din

Start øverst i tabellen og ta for deg en erfaring om gangen. Rams først opp hvilke arbeidsoppgaver/oppgaver du utførte under «Arbeidsoppgaver». Deretter skriver du ned alt du konkret gjorde da du utførte de ulike oppgavene i kolonnen for «Ferdigheter».  Til sist notere du ned noen stikkord med det som motiverte deg i stillingen og hvilke holdninger du viste i arbeidet. Her kan du også sette ned noen ord om hvordan du var som kollega og eksempler på ditt bidrag inn i arbeidsmiljøet. 

Eksempel:

ErfaringerArbeidsoppgaverKunnskap – Hva lærte du?Ferdigheter – Hva gjorde du?Styrker/motivasjon/holdninger
Student: 
Bachelor i sosialt arbeid
Delta på forelesninger  
Besvare oppgaver 
Lese pensum 
Ta eksamen skriftlig og muntlig 
Sosialt arbeid 
Psykologi 
Sosiologi 
Samtaleteknikk 
Psykiske helse/rus 
Lov om sosiale tjenester osv.   
 
Tips: se fagplan! 
Lytte og få med meg det viktigste 
Organisere stoffet 
Forstå og avgrense problemstilling 
Finne relevant pensum 
Planlegge tiden 
Skrive tekst 
Lese og lære teori 
Osv. 
Nysgjerrig 
Liker å lære 
Kritisk 
Positiv 
Pliktoppfyllende 
Strukturert 
Målrettet 
Osv. 
Nåværende jobb: 
Karriereveileder
Veilede veisøkere 
Holde meg faglig oppdatert  
Utvikle og holde kurs 
Faglig samarbeid 
Veiledningsmetode 
Karriereveiledning 
Utdannings- og arbeidsmarked 
Oversikt over nettsider 
Voksenopplæring 
Osv. 
 
Skape tillit, lytte og sette meg inn i andres situasjon 
Prosessledelse 
Tilpasse valg av metoder/verktøy 
Finne informasjon og bruke nettsider 
Lese nyhetsbrev, forskning/teori  
Nysgjerrig på menneskers historie 
Glede over å bidra til at andre kommer videre og får bruke sine ressurser. 
Løsningsorientert 
Optimist, åpne, ikke-dømmende 
Tro på at det finnes muligheter for alle 
 

Trinn 4 – Hva likte du? Hva mestret du?

Du vil nå ha oversikt over dine viktigste bidrag og hvor du gjorde det. Plukk ut de arbeidsoppgavene du både likte og mestret. Let etter stillingsannonser som søker etter denne kompetansen. Eller bruk oversikten når du skal skrive søknad på en utlyst stilling eller er innkalt på intervju. Da vil du finne gode eksempler i oversikten som du kan bruke til å overbevise din fremtidige arbeidsgiver om at du både kan gjøre jobben og passer i stillingen. 

Kartlegg kompetansen din! Lykke til!

Syns du det er vanskelig å sette ord på det du kan bidra med, er du velkommen til å snakke med en veileder. Eller kanskje du, etter å ha kartlagt kompetansen din, trenger ideer og innspill til hvilke muligheter som finnes for deg basert på din bakgrunn, ønsker og behov? Da kan du enkelt bestille gratis veiledning her. 

Innlegget ble føste gang publisert i april 2021