Category Archives: Karriereveiledning for veiledere

Utdanningsvalg: Karrieretips fra bedriftene vi møtte på utdanningsmesse i Moss 

Hvor lang en jobbsøknad skal være kan variere avhengig bransje, arbeidsgiverens krav og stillingens karakter. [...]

Bærekraftig karriereveiledning for individ og samfunn 

Som karriereveiledere har vi mulighet  til å inspirere og «påvirke» veisøkeres perspektiv. Bærekraftig karriereveiledning krever [...]

Hvorfor bruke utdanning.no i veiledning?

Utdanning.no er en nasjonal nettportal for informasjon om utdanning og yrker, med oversikt over det [...]

Behov for kvalifisert tolk i veiledningen?

«Kvalifisert tolk skal brukes når hensynet til rettsikkerhet og likebehandling står sentralt, og når det er påkrevet at forvaltningsorganet benytter tolk for at [...]

Karriereveiledning for integrering – lovendringer og ny integreringslov

Bedre og raskere inkludering av nyankomne innvandrere i norsk arbeids- og samfunnsliv har lenge vært [...]

“Helsetrappa” som samtaleverktøy i karriereveiledning

“Helsetappa” er et samtaleverktøy som kan bidra til håp, motivasjon og bevegelse i en positiv [...]

Hva er god karriereveiledning?

Gjesteinnlegg av Geir Syvertsen, rådgiver i seksjon for Voksenopplæring og karriereveiledning i Viken fylkeskommune. Han [...]

Bruk av tolk i veiledningssamtalen

Hos oss møter vi mange veisøkere med utenlandsk bakgrunn. Når språket er en barriere for [...]

Overganger – hvordan kan vi som karriereveiledere bistå en veisøker i endringsprosess?

Gjesteinnlegg av Elaine Bloom. De fleste av oss opplever store endringer gjennom livet- spesielt kanskje [...]

Tidlig karriereveiledning kan være nøkkelen til bedre integrering

Vi på Karrieresenter Østfold mener at karriereveiledning på et tidlig tidspunkt, like etter bosetting, kan [...]