Konstruktivistisk vejledning – teori og metode

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Konstruktivistisk vejledning – teori og metode introduserer verktøy som kan brukes i individuelle veiledningssamtaler i et samarbeid med veisøker. Boken viser til forslag der veileder og veisøker kan jobbe sammen rundt yrkesvalg med veisøkers livssituasjon som grunnlag. Veileder har da et fokus på veisøkers ressurser og mestringstro.

Navn: Konstruktivistisk vejledning – teori og metode

Utgivelse: 2006, siste utgave 2012

Forfattere: R. Vance Peavy

Tema: #Faglitteratur #karriereveileder #karrierelæringforvoksne #forveiledere

Om boken:

Denne boken er skrevet på bakgrunn av R. Vance Peavys mangeårige erfaring med veiledning, forskning og undervisning av veiledningsstudenter ved blant annet University of Victoria i Canada. Konstruktivisme er en teori som har hatt stor innflytelse på utviklingen av veiledning.

Peavy regnes som en av de viktigste teoretikerne innenfor konstruktivistisk veiledning. Han var opptatt av individets interesser og at mening for den enkelte konstrueres i samspill mellom selvet og det sosiale fellesskapet. Veileder har en viktig oppgave med å styrke forbindelsene til omverdenen og den kulturen veisøkeren er en del av. Den aller viktigste oppgaven er å støtte veisøkeren i å ta ansvar for egne valg og livsplanlegging. Med dette teoretiske bakteppet har Peavy utgitt denne boken for å vise verktøy som kan gjennomføres i samspill mellom veileder og veisøker. Peavy etterstreber at denne type veiledning skal legge til rette for en makt- og styringsfri dialog mellom veileder og veisøker.