Kunsten å omgås hverandre

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Denne boken er resultatet av en læringsprosess. Bedriftskultur er et samlebegrep for mange ulike temaer. Leseren vil merke at temaer som ledelse, etikk, menneskesyn og kulturforandring står sentralt i fremstillingen. De fleste beskrivelser av bedriftskulturene er dels basert på egenerfaring, dels på intervjuer. Boken er skrevet i respekt for alt det positive som skjer i arbeidslivet.

Navn: Kunsten å omgås hverandre

Utgivelse: 1991

Forfattere: Guttorm Fløistad

Tema: #faglitteratur # karriereveileder# bedriftkultur #forveiledere #Etikk

Om boken:

Dette er en utradisjonell bok om ledelse og bedriftskultur, som er skrevet ut fra norsk virkelighet. Her får leseren analyser av historiens store ledere og konkrete eksempler på forandringsledelse fra norske, amerikanske og asiatiske bedrifter. Perspektivet er bredt og poengene ofte overraskende. Boken kan betegnes som idehistorikerens budskap til leder i norsk næringsliv og forvaltning, ført i pennen av en som i mange år har bidratt til og lært av norsk lederutvikling.