Lær å lykkes som jobbsøker – kjenn din kompetanse!

blogg hvordan lykkes som jobbsøker

Ditt potensiale er din unike kompetanse. Det å kunne sette ord på den er derfor helt avgjørende for å lykkes som jobbsøker. Hvorfor? Fordi en arbeidsgiver er ikke tankeleser. Foto: Photo by Vinicius Wiesehofer on Unsplash

Se film om hvordan du kan sette ord på dine kompetanse

Alle har kompetanse – det gjelder bare å bruke den riktig

Det å være kompetent betyr å ha de kunnskapene, ferdighetene, evnene, personlige egenskapene, motivasjonen og innstillingen som skal til for å mestre en bestemt arbeidsoppgave (se tekstboks). For eksempel betyr dette at en person kan være svært egnet i en rolle som bilselger, men helt uegnet i rollen som snekker. Det å være kompetent er dermed noe alle er, eller kan bli, når de utfører arbeidsoppgaver som passer til akkurat dem. Det å vite hva som er unikt for deg, er derfor svært viktig både for å finne de riktige jobbene å søke på og for å kunne selge seg selv gjennom en CV, søknad eller intervju slik at arbeidsgiver skjønner at du er den beste kandidaten for jobben.

Det du har lært og erfart så langt i livet har gitt deg både formell og uformell kompetanse. Den formelle er alt du kan dokumentere gjennom vitnemål, kursbevis og attester som lett kan samles kronologisk i en cv. Dette er synlig. På den andre siden har du den ikke-synlige, også kalt den uformelle og tause kompetansen, som er alt du har lært og erfart gjennom alle typer arbeid; i arbeidslivet, i fritiden og som frivillig.

Kompetansens 4 byggesteiner

Kunnskap: Det du vet og/eller har innsikt i. Kan være lært både gjennom utdanning og erfaring. Kunnskap på ulike områder: for eksempel fag, organisasjon, sammenhenger, metoder, prosedyrer.

Ferdigheter: Oppgaver du kan utføre i praksis.

Evner: Personlige egenskaper og talenter som du kan ta i bruk for å utføre og lykkes med arbeidet

Holdninger: Det du mener og tror om deg selv, oppgaven og arbeidsstedet, sammen med din vilje og personlig innstilling.

(Lai, L. (1997): «Strategisk kompetanseledelse»)

Taus kompetanse er gull verd

Din unike kompetanse er opparbeidet i et samspill mellom medfødte evner, opplæring, øvelse og erfaring i praksis. Den vil utvikle seg gjennom hele livet ved at du stadig lærer og utvikler deg. Hvor mye du vil utvikle deg, og i hvilken retning, avhenger i stor grad av egen innsats og villighet til å sette deg inn i og prøve nye ting.

Men, den tause kompetansen er det verre å sette ord på. Den kan bestå av din helt personlige måte å organisere og utføre arbeidet på, verdiene og motivasjonen som ligger bak, i tillegg til alt du «bare gjør» som en selvfølge uten at å du verken tenker på at du kan det eller hvor du lærte det. Hva var det du gjorde som førte til det ønskede resultatet? Til syvende og sist er det disse skjulte «skattene» som ligger gjemt i din tause kompetanse som vil avgjøre om du får jobben. Problemet er at din fremtidige arbeidsgiver ikke er tankeleser.

Unn deg et kompetansekurs!

Undersøkelser viser at en arbeidsgiver bruker 5 sekunder på en søknad ved første gjennomlesing av søkerbunken. Derfor er det å kunne formidle klart og tydelig hvem du er og hva du kan viktig for å lykkes som jobbsøker. Dette kan avgjøre om du havner i «ja» eller «nei»-bunken.

Karrieresenter Østfold tilbyr denne våren et helt nytt kurs der du vil lære hvordan du kan bli bevisst på og å sette ord på kompetansen din. I tillegg vil du få tips til hvordan du kan finne mulige arbeidssteder der det er bruk for akkurat deg. Det er et praktisk kurs som inneholder mange øvelser som setter tankene i sving. I tillegg tilbyr karrieresenteret både individuelle samtaler og flere andre kurs som kan være svært nyttig for deg som jobbsøker.

Det å mestre og også oppleve at du har kontroll og lykkes med det du gjør, er svært viktig for trivsel og arbeidsglede.

Velkommen!