Livet som senior

blogg senior i arbeid

Et gjesteinnlegg av Per Ivar Clementsen.

Jeg har fått en ny karriere som senior. Etter 35 år som leder i offentlig forvaltning sluttet jeg i lederjobben, og gjorde noe spennende. Mitt motto er: En målrettet seniorpolitikk kan forløse nyttig kompetanse for arbeidslivet og gi en mer innholdsrik hverdag til seniorene. Derfor er dette et viktig budskap først til seniorene selv, men også til arbeidsgivere og veiledere. Foto: Photo by Ravi Patel on Unsplash

HVA OPPDAGET JEG?

Fra min post som leder for det inkluderende arbeidsliv i Østfold mottok jeg flere innspill om at seniorer fikk spørsmål om når de tenkte pensjonere seg. Ledere fortalte også lignende historier. Arbeidslivet vendte, ved en slik «spørreholdning», ryggen til kompetanse det er behov for. Antall personer over 65 år øker betydelig. Let etter nye veier hvor seniorenes kompetanse kan utnyttes.

TIL VEILEDERE OG ARBEIDSGIVERE

Ved at enkelte finner nye spor for karrieren – f.eks. ved 65 år – vil arbeidslivet kunne beholde verdifull kompetanse. Hvordan lykkes med en slik endring i våre karrierevalg? Det må starte med en aktiv tilnærmingen til seniorgruppen fra f.eks. leder eller en karriereveileder. Det må vises respekt for kompetansen og det at eldre kan gjøre en innsats i arbeidslivet, men kanskje på en annen måte og med et annet «livstempo». Dette kan vitalisere en gruppe mennesker med en betydelig kompetanse og faktisk dekke opp et arbeidskraftbehov. Her er det bare å ta tak.

HVA GJORDE JEG?

Jeg foretok et valg og sluttet 65 år gammel i en lederstilling jeg trivdes godt i. Jeg ønsket å ta det valget selv uten noen form for press. Det var klokt for egen selvfølelse.

Jeg utarbeidet en liste over hva jeg kunne gjøre videre i yrkeslivet. Jeg ønsket å styre min tid bedre og samtidig ta ut deler av min pensjon. Enkeltmannsforetak ble opprettet og jeg koblet dette mot områder og tjenester jeg kunne tilby. Det har ført til at jeg er etterspurt ved at noen ønsker min kompetanse. Jeg deltar på spennende møter, prosjekter og får dele min erfaring.

Jeg har levert erfaringsbasert ledelse til yngre personer som ønsker en karriere innen ledelse, ledet seminar og konferanser. Det slår meg at jeg faktisk har noe å by på.

TIL ARBEIDSGIVERE

En aktiv seniorpolitikk og veiledning til denne gruppen må ha i seg at alder i seg selv ikke betyr slutten på yrkeslivet. Det kreves nye tilnærminger for å gi seniorer en fortsatt karriere som vil gi samfunnsgevinst. Det gjør arbeidsgivere mindre skeptisk til eldre arbeidstakere. Nye tilnærminger ønskes velkommen til gruppen rundt tilsettinger, arbeidstid og roller. Eldre arbeidstakere er faktisk stabil arbeidskraft.

OPPSUMMERT

For meg ble løsningen mer frihet samtidig som jeg får benyttet det jeg tror jeg kan best. Hjelpe andre til å bli en bedre leder enn det jeg var selv. Det er jo en gave.

Mottoet må være at det å bli «pensjonert» fra en jobb ikke bør være noe tap, men en vinn-vinn for den enkelt ut fra egne ønsker og forutsetninger. Det er også et pluss for arbeidsliv og samfunn.

Jeg avslutter derfor med Nelson Mandela: Jeg taper aldri – enten vinner jeg eller så lærer jeg noe.