Luck Is No Accident. Making the Most of Happenstance in Your Life and Career.

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Denne boken er relevant for alle som jobber med karriereveiledning. Her beskriver den kjente karriereteoretikeren John Krumboltz og hans kollega Al S. Levin teorien om planned happenstance eller planlagte tilfeldigheter.

Navn: Luck Is No Accident. Making the Most of Happenstance in Your Life and Career

Utgivelse: 2011

Forfattere: John D. Krumboltz, Al S. Levin

Tema: #Karriereveiledningsteori #Krumboltz #Karrierelæring

Om boken:

Forfatterne tar utgangspunkt i at tilfeldige hendelser ofte kan få avgjørende betydning både i karrieren og livet generelt. De hevder slike tilfeldigheter kan utnyttes positivt. I stedet for å alltid holde seg til en fastlagt plan, oppfordrer de til å se mulighetene som ligger i uventede hendelser. Ved å utvikle evnen til å gripe mulighetene legger man til rette for at enda flere (karriere)muligheter oppstår. Derav betegnelsen planlagte tilfeldigheter.