Lyst til å studere, men vet ikke hva?

Lyst til å studere, men vet ikke hva?

Hver vår står tusenvis av nordmenn i en valgsituasjon der de vurderer om de skal studere og ikke minst om hva de skal studere. Kanskje er du en av dem? Her får du noen tips som kanskje kan hjelpe deg til å ta et informert og bevisst studievalg. Foto: Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Hva er viktig for deg?

Når du skal velge studier, kan det være lurt å tenke på at utdanningen skal føre deg til arbeid, og aller helst en jobb du vil mestre og like. Det er ikke slik at du bare skal tenke et konkret yrke, men tenk yrkesretninger/bransjer/temaer og hvilke utdanninger som leder deg i den retningen du ønsker. Noen vil trekke frem viktigheten av at en fremtidig jobb vil passe med sin familiesituasjon, mens andre vil være opptatt av muligheten til å kunne påvirke, lede eller hjelpe. Noen vil ha selvstendighet, variasjon og mye ansvar, mens andre vil ha trygghet, rutinejobb eller forutsigbar arbeidsdag. Skriv en liste over hva som er viktig for deg.

Hva interesserer deg?

Det du trives med og det som du liker å gjøre, er interessene dine. Det er ikke slik at du nødvendigvis skal gjøre hobbyen til ditt levebrød, men interessene kan hjelpe deg til å velge en utdanning som fører til en jobb du vil trives med over tid. Skriv ned ting du synes er interessante. Ta gjerne også med ting du er nysgjerrig på og som du kanskje bør utforske mer.

Hvilke personlige egenskaper har du som du vil bruke i jobb?

Dine styrker er det du naturlig er flink til. Det kan være at du er god til å løse praktiske oppgaver, yte omsorg eller å organisere. Hvis du er bevisst dine personlige egenskaper kan det hjelpe deg til å se hvilke yrker du kan være god i. Skriv ned dine sterkeste styrker.

Synes du dette er vanskelig? Snakk med de som kjenner deg best, og spør familie, venner og kollegaer om hjelp til å sette ord på dette. Be dine hjelpere om de også kan komme med eksempler på hvordan disse egenskapene vises. Sammenlign så det de andre sier opp mot det du selv har tenkt. Er det noen egenskaper som vil være viktig for deg å bruke i en fremtidig jobb?

Hvilke erfaringer fra skole, jobb eller fritidsaktiviteter har du fra før?

Språk, programmering, å lage mat, snekre eller å holde foredrag, er eksempler på ferdigheter du har lært gjennom skole, fritid eller arbeid. List opp hva du kan, og finn ut hvor du får brukt for eller får utviklet disse ferdighetene videre.

Skaff deg nok informasjon!

For å kunne ta et godt studievalg er det viktig å ha informasjon som er relevant og av god kvalitet. Vi vil anbefale deg å begynne med nettsidene til utdanning.no og samordna opptak. Her finner du det meste du vil trenge av informasjon.

Disse sidene lenker deg videre til studiestedenes egne nettsider. Her kan du lese om selve studiestedet, men kanskje enda viktigere gjøre deg kjent med studieplanene. Har du spørsmål kan du kontakte studieveileder på studiet.

Aktuelle arbeidsgivere sitter også på verdifull informasjon. Hør derfor med bransjen og bedriftene du er interessert i om hva slags kompetanse de ser etter, og hva de legger vekt på ved en ansettelse.

Hvilke yrker eller studier vurderer du, og hva er fordelene og ulempene?

Lag deg en liste over aktuelle retninger, og skriv ned de fordelene og ulempene du ser ved hver og en av disse. Sammenlign så disse punktene opp mot det du tidligere har notert ned. Forhåpentligvis oppdager du nå en rød tråd eller ser en retning som vil passe for deg.

Hva er jobbmulighetene?

Ingen vet hvordan framtidens arbeidsliv ser ut, de siste årets hendelser med korona har endret det norske arbeidsmarkedet. Likevel er det samfunnstrekk som viser til at det å velge en høyere utdanning kan være fornuftig, da personer med høyere utdanning står sterkt i arbeidsmarkedet. På utdanning.no kan du finne informasjon om mulige arbeidsplasser under bedriftsoversikten for hvert enkelt yrke. Hvilke muligheter ser du innen dine mest aktuelle yrker?

Å velge utdanning er for de fleste av oss en ganske stor beslutning. Bruk derfor tiden frem til søknadsfristen på en slik måte at du tar et gjennomtenkt og godt valg for deg. Ønsker du karriereveiledning er du velkommen til å bestille time hos oss på Karrieresenter Østfold. Lykke til med studievalget!

Denne bloggen ble første gang publisert i januar 2021