Lyst til å ta utdanning ved siden av jobben?

Lyst til å ta utdanning ved siden av jobben?

Tilbudet av deltidsstudier har hatt en enorm utvikling de siste årene. Det finnes i dag et «hav» av muligheter både for deg som kun har grunnskole og mye erfaring, og for deg som har fagbrev, studiekompetanse eller høyere utdanning. Noen studier er kun nettbasert. Andre er delvis nettbasert, med noen samlinger i helger, mens andre igjen blir tilbudt på kveldstid på din nærmeste fag- eller høyskole. I denne bloggen får du oversikt over alle offentlig godkjente utdanninger som er gratis og tilrettelagt for deg som er i jobb. Kanskje du finner en spennende utdanning som passer perfekt inn i din hverdag? Husk å sjekke om søknadsfristen er 1. mars eller 15. april! Foto: Photo by Irina Leoni on Unsplash

Studietilbud på fagskolen

Fagskolen er for deg som ønsker å bygge videre på faget ditt, enten du har et fagbrev eller lang yrkeserfaring innen et fag. De ulike fagskolene tilbyr en rekke videreutdanninger tilpasset ulike fagbrev. Mange av disse tilbys på deltid, og som nettstudier og/eller samlingsbaserte studier. Sjekk ut din muligheter her. En fagskoleutdanning kan gi deg en mer spennende jobb med økt ansvar. I tillegg vil du, etter å ha tatt 120 fagskolestudiepoeng, ha oppnådd studiekompetanse.

Har du ikke fagbrev, men mye praksis innen et fagområde, kan det hende fagskolene også har et utdanningstilbud for deg. 5 års relevant, allsidig praksis som ufaglært og kompetanse tilsvarende de to første årene i de allmenne fagene i yrkesfaglig studieretning, gjør også at du kvalifiserer for opptak.

Studietilbud på høyskole og universitet

For å kunne delta på studier ved en høyskole må du har studiekompetanse eller realkompetanse. Det finnes en rekke bachelorstudier både på fulltid og deltid som er gratis, samlings og/eller nettbasert. Finn muligheter ved å huke av for deltid, nett og/eller samlingsbasert her. Du finner informasjon om opptakskrav, faginnhold og gjennomføring ved å klikke deg inn på hvert enkelt skole/studie.

Dersom du kun ønsker å ta en videreutdanning på høyskolen/universitet tilbyr den enkelte skole en rekke kortere studier med lokalt opptak. Du finner disse studiene ved å gå inn på det enkelte lærested. Avgrens søket til offentlige læresteder, dersom du vil finne studier som er gratis.

Mange av disse studiene er rettet mot søkere som alt har høyere utdanning, men på listen finnes også flere for deg som bare har studiekompetanse. Kanskje du finner et studium ved Høyskolen Østfold som passer for deg?

Har du mange års praksis og ønsker å ta en høyere utdanning i samme fagretning, kan du også søke om opptak på høyskole ut fra din realkompetanse. Dersom du kommer inn, og tar eksamen i fag tilsvarende 60 studiepoeng oppnår du også studiekompetanse.

Videreutdanninger for deg med bachelor

Det er to veier videre for deg som vil bygge videre på en bachelor; etter-/videreutdanninger og masterutdanninger. Du finner informasjon om opptakskrav, faginnhold og gjennomføring ved å klikke den inn på hvert enkelt studium. Etterutdanninger er ofte tilrettelagt for deg som er i jobb. Mange masterstudier går på heltid, men det finnes unntak. Du finner en oversikt over alle master, og etter og videreutdanninger her.

MOOC – gratis muligheter for alle

MOOC er høyere utdanning på nettet som er gratis og tilgjengelig for alle uavhengig av livssituasjon, økonomi og hvor du bor geografisk. Undervisningen foregår på nettet, det er ingen formelle opptakskrav til utdanning og ubegrenset antall studenter. En rekke, både norsk og utenlandske utdanningsinstitusjoner, tilbyr i dag slike kurs. Kursene tilbys både av fra norsk og utenlandske utdanningsinstitusjoner

Kursene er i utgangspunktet uten studiepoeng, slik at alle kan følge undervisningen. Fyller du kravene til studiekompetanse/realkompetanse kan du også velge å ta eksamen. Informasjon om påmelding og oppstart, og eventuelle krav og hvordan ta eksamen, finner du ved å lese under hvert studium.

Prøv karriereveiledning!

Syns du det er vanskelig å velge eller har du problemer med å finne frem, da er du hjertelig velkommen til oss for gratis karriereveiledning. Du bestiller enkelt veiledning her.