Må du bytte jobb?

Foto: Shutterstock

Gjennom livet må de fleste av oss bytte jobb flere ganger. Noen ganger fordi vi har lyst, andre ganger fordi vi må. Dette innlegget handler om de gangene vi må.

Bytte jobb? Da bør du se disse filmene om jobbsøking

Har ikke lyst til å bytte jobb

I veiledning har jeg hatt kunder som fra den ene dagen til den andre har mistet jobben. Det kan være pga. konkurs, brann eller dødsfall hos arbeidsgiver. Helt uforberedt har de plutselig ikke lenger noe arbeid å gå til. Det gjør noe med dem, og mange beskriver dette som en sorgprosess og savnet av arbeidsplassen er stort. Andre har hatt litt mer tid til å forberede seg, uten at det alltid gjør det enklere å godta. Det kan være at bedriften er i omstilling/nedbemanner/flytter, eller at det har vært en planlagt nedleggelse. Eller det kan være kunder som har helseutfordringer som gjør at de ikke lenger kan utføre sine arbeidsoppgaver, og derfor må se seg om etter annet arbeid.

Felles for disse jobbsøkerne er at de i utgangspunktet ikke har lyst til å bytte jobb. De har hatt det bra der de har vært, og er derfor lite motiverte til jobbsøkerprosessen. Kanskje er det også lenge siden de søkte jobb sist, og de er usikre på hvordan de skal gå frem i dagens arbeidsmarked.

I disse veiledningene er samtaleverktøyet ER-KAN-VIL et godt hjelpemiddel for å bli kjent med seg selv og utforske nye muligheter, samt finne motivasjon og argumentasjon for ny jobb. Verktøyet tar utgangspunkt i tre spørsmål:

1. Hvem ER du?

Hvilke personlige egenskaper har du, og hvordan bruker du disse egenskapene i jobbsammenheng? Er du bevisst dine styrker og svakheter? Hvis du vet hvordan du kan omtale disse i jobbsøkerprosessen, blir du en bedre jobbsøker. Kan du i tillegg formidle dine verdier og interesser, vil en fremtidig arbeidsgiver lettere forstå at du kan være rett arbeidstaker for dem.

2. Hva KAN du?

Når arbeidsgivere skal ansette nye arbeidstaker ønsker de selvfølgelig å ansette en som kan utføre de arbeidsoppgavene de skal betale deg for å gjøre. Noen arbeidsroller har spesifikke krav til formell kompetanse, mens andre roller krever mer generelle ferdigheter. Er du bevisst på hva du har av kompetanse? Det handler ikke bare om skole, kurs og sertifikater. Vel så viktig er det du har lært og utført av arbeidsoppgaver som arbeidstaker. Kanskje har du også relevant erfaring og kunnskap fra verv og roller fra din fritid?

3. Hva VIL du?

Når du er arbeidssøker bør du tenke på hva du faktisk vil jobbe med, og hvilke arbeidsoppgaver du vil utføre. Det finnes ca. 7400 yrkesroller i Norge, og det er derfor ofte flere muligheter enn du kanskje i utgangspunktet vet om. Kanskje er du også interessert i å fylle på med mer utdanning for å få den jobben du har lyst på?

Denne bevisstheten gjør det enklere å fortelle arbeidsgiverne om din motivasjon for bransjen og arbeidsoppgavene. Vilje til å lære og interesse for fagområdet/bransjen er viktig for arbeidsgivere i utvelgelsen av kandidater til en stilling.

Etter veiledning med disse temaene vil man ofte finne nye muligheter der disse tre områdene ER-KAN-VIL overlapper hverandre. Nå begynner jobben med å finne de ledige stillingene og selve jobbsøkingen.

Ble du nysgjerrig og ønsker å utforske dette mer? Da kan du ta kontakt med Karrieresenter Østfold for individuell veiledning eller meld deg på kurset Hva er din kompetanse?