Motivasjon og jobbsøking

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Bokens målgruppe er arbeidssøkere, NAV-veiledere og karriereveiledere. Forfatteren tar utgangspunkt i arbeidsmarkedet, som er i hurtig og kontinuerlig forandring. Næringsstrukturen endres mot mer kunnskapsintensive næringer. Kompetanse er blitt nøkkelen til utvikling og vekst for samfunnet, og til å gjøre seg relevant for enkeltindividet. Forfatteren viser hvordan man som arbeidssøker kan navigere i dette landskapet med tanke på å oppnå “det gode liv”.

Navn: Motivasjon og jobbsøking

Utgivelse: 2014

Forfatter: Anneli Brannfjell Olsen

Tema: #Jobbsøking #Motivasjon #Arbeidsmarked #Kompetanse

Om boken:

Boken består av tre deler. Den første delen handler om bevisstgjøring av egne evner og verdier der selvrealisering og motivasjon er viktige stikkord. Den andre delen retter fokus mot arbeidsmarkedet, de kravene som stilles til den enkelte og hvordan man kan tilpasse seg dem. Tredje del forteller hvordan man kan finne ledige stillinger, skrive en god CV og skreddersy jobbsøknaden til stillingen man søker på.