Motivasjon og mestring – utvikling av egne og andres ressurser

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Denne boken er skrevet for personer som i arbeidsliv, utdanning og fritid er opptatt av hvordan motivasjon og mestring kan forbedres. Boken gir en systematisk innføring i hva tankemessige prosesser betyr for menneskelige ytelser. Innholdet dekker emneområder som målsetting, myndiggjøring, mestringsforventning, kontrollplassering, behov for å mestre, ritualers betydning og stressmestring. Forfatterne bruker psykologisk og pedagogisk fagkunnskap til å gi råd om hvordan vi i omgang med andre mennesker kan utvikle egen og andres mentale styrke.

Navn: Motivasjon og mestring – utvikling av egne og andres ressurser

Utgivelse: 2018 ( 2. utgave )

Forfattere: Terje Manger og Bjørn Wormnes

Tema: #faglitteratur #karriereveileder #motivasjon #veiledning #forveiledere

Om boken:

Forfatternes utgangspunkt i denne boken er at menneskets motivasjon og mestring påvirkes av hvordan vi tenker og føler omkring de oppgaver vi skal utføre. Et balansert forhold mellom kunnskap og ferdigheter på den ene siden og mental styrke på den andre siden er avgjørende for å lykkes innenfor både skole, utdanning, arbeid, kunst og idrett. Forfatterne bruker forskningsbasert kunnskap og praktiske eksempler fra psykologi, pedagogikk, helse og prestasjonsrelaterte aktiviteter til å gi råd om hvordan vi i omgang med andre mennesker kan være med på å utvikle kunnskaper, ferdigheter og egen og andres mentale styrke.