Muligheter i et utfordrende arbeidsmarked

blogg muligheter i et utfordrende arbeidsmarket

Selv om arbeidsledigheten er på et veldig høyt nivå så er det i dag en positiv trend med nedgang i ledigheten. Siden toppen i april har antall helt arbeidsledige blitt redusert med over 100.000 personer pr. 2. juni 2020. Både NAV og rekrutteringsbransjen blir kontaktet av bedrifter som trenger arbeidskraft, og av arbeidsledige som trenger jobb. I dette innlegget peker vi på et utvalg av områder hvor det er etterspørsel etter arbeidskraft. Foto: Photo by Brian Ceccato on Unsplash

Lager, produksjon, distribusjon og logistikk

Det er muligheter for sjåfører, bud, distributører, logistikkarbeidere særlig innen dagligvarehandel, og for produksjonsmedarbeidere i bedrifter som produserer viktige varer.

Helsesektoren

Helsesektoren søker primært etter mennesker med helsefaglig bakgrunn, men det er også behov for arbeidskraft i andre stillinger.

Bank og forsikring

Presset er nå større innenfor reiseforsikringsbransjen, og folk har behov for økonomisk rådgivning. Mange bedrifter opplever et stort kommunikasjonstrykk fra publikum og da er det også behov for callsentermedarbeidere.

IT, forvaltning og drift

Det er alltid et behov for digitale spesialister, også nå.

Landbruket

Landbruket melder selv om at mangel på utenlandsk arbeidskraft vil føre til et større behov for norsk arbeidskraft. Landbruket står ved inngangen til en ny sesong, og den mest arbeidsintensive tida i landbruket, med usikkerhet om tilgang på arbeidskraft. Når en del arbeidere er permittert fra sin jobb, kan det være aktuelt å søke jobb i landbruket. De som er interessert i dette kan registrere seg hos landbrukets bemanningsbyrå, Norske Landbrukstjenester i sin del av landet.

Sommerjobb

Mange bedrifter satte prosessen med å finne sommervikarer og sesongarbeidere på vent da koronautbruddet traff. Flere bedrifter har allerede ansatt sommervikarer innenfor områder som lager, logistikk og drift. Med gradvis åpning av bedrifter og innføring av smitteverntiltak er det også mulighet for at flere bedrifter ønsker sommervikarer i tiden som kommer, også innen administrative oppgaver.

Frivillig arbeid

For deg som ikke får jobb under koronakrisen, kan frivillig arbeid være et bedre alternativ enn å ikke gjøre noe. Det kan det være fordi det å delta i frivillig arbeid viser initiativ, samfunnsengasjement og kapasitet til å ha flere baller i luften samtidig. Og så viser det at du er en som er villig til å yte det lille ekstra.

Frivillig.no kan du utforske hvilke muligheter som kan være aktuelle for deg.

Hver dag er det mange arbeidsoppgaver som ikke kan stoppe opp; mat må kjøres ut, butikker må bemannes, lagre må driftes. De viktige samfunnsoppgavene har vært i drift som normalt gjennom hele krisen. Mye uforutsett kan fortsatt skje i den situasjonen vi står i, og det gjelder å være aktiv i jobbsøkerprosessen og søke alle muligheter som finnes i arbeidsmarkedet. Trenger du noen å snakke med om din situasjon? Bli med kurs og/eller bestill gratis individuell karriereveiledning på Karrieresenter Østfold.