Narrativ etikk og profesjonelt hjelpearbeid

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Boken passer for alle som jobber med karriereveiledning i grunnopplæringen, i nav og for ledere, og den handler om hva fortelling og menneskers livshistorier kan gjøre med oss. Boka handler også mer spesifikt om hvordan disse fortellingene kan påvirke, hindre og ikke minst fremme profesjonelt hjelpearbeid.

Navn: Narrativ etikk og profesjonelt hjelpearbeid

Utgivelse: 2011

Forfatter: Beate Indrebø Hovland

Tema: #Faglitteratur #forveiledere #Etikk #Hjelpearbeid #Relasjoner

Om boken:

Denne boken presenterer og diskuterer sentrale perspektiver fra narrativ etikk og dens betydning for profesjonelt hjelpearbeid. Ifølge den narrative etikken spiller fortellinger en avgjørende rolle for hvordan vi oppfatter og vurderer det som skjer rundt oss, og for hva vi selv velger å gjøre i en konkret situasjon. Forfatteren synliggjør sammenhengen mellom fortelling, persepsjon, identitet og handling. Hensikten er å belyse hva som kan gå galt i profesjonelt hjelpearbeid, og hva som kan fremme en positiv endring i menneskers liv.