Ny i Norge og har lyst til å starte egen bedrift?

Ny i Norge og har lyst til å starte egen bedrift?

Statistikk viser at én av fem som starter opp en ny bedrift i Norge er innvandrere. Det viser seg også at innvandreretablerte foretak vokser mer i omsetning og sysselsetting enn gjennomsnittet. Dette er en ønskelig utvikling, som har stor betydning for både innvandrere og samfunnet generelt. Foto: Photo by Robert Bye on Unsplash

Hvorfor er mange innvandrere gode gründere?

Mange innvandrere kommer fra land der det kulturelt sett er vanligere med selvsysselsetting. Med egne bedrifter skaper de ofte arbeidsplasser for sine familiemedlemmer, og slik blir det en investering i hele familiens fremtid. I Norge opplever mange lange perioder med arbeidsledighet, et vanskelig arbeidsmarked preget av sporadiske og midlertidige ansettelser, eller manglende godkjenning av medbrakt kompetanse, og derfor satser de på å bli sin egen sjef. Enkelte opplever diskriminering, ser ikke muligheter for utvikling eller har mange utfordringer med å innfri forventninger på jobben. Andre har stor risikovilje og ambisjoner om vekst og fortjeneste, ønsker å være familiens stolthet og velger dermed å etablere egen bedrift.

Utfordringer ved å starte egen bedrift

I en etableringsprosess, fra en idé til etablert bedrift, kan man møte på mange utfordringer. I tillegg til de utfordringene de aller fleste gründere står overfor, kan gründere med innvandrerbakgrunn møte på ekstra utfordringer knyttet til lave språkferdigheter, lite norsk nettverk, og manglende kjennskap til lover og regler knyttet til rettigheter, plikter og formelle krav. Samtidig har flere kanskje lav kjennskap til norsk bedriftskultur. Etablering av egen bedrift må derfor være et godt gjennomtenkt valg. Et valg basert på kjennskap til markedet og realistiske mål som kan nås, men også på optimisme, god selvtillit, tålmodighet og gode kommunikasjonsferdigheter.

Veiledning og støtte til deg med etableringsplaner

Mange av de nevnte utfordringene og barrierene i etableringsprosessen hindrer en del innvandrere, som har reelle sjanser til å lykkes, fra å starte opp og utvikle egne bedrifter. Derfor er det viktig at alle har informasjon om hvor de kan få hjelp, støtte, og veiledning til  etablering. Etablererservice er et tilbud til alle i Østfold som ønsker å etablere egen virksomhet. De tilbyr individuell veiledning, grunnkurs i etablering og mange ulike temakurs for å styrke fremtidige gründeres kompetanse. Alle deres tjenester er gratis.

Nyttig informasjon, en rekke gode råd og tips om etablering av egne bedrifter dere kan finne på Alitnn.

Ønsker du å utforske flere jobb- og utdanningsmuligheter, så er du hjertelig velkommen til Karrieresenter Østfold for gratis karriereveiledning. Dette kan du enkelt bestille her.