Nytt, nyttig og inspirerende verktøy for etisk refleksjon

«Hva gjør deg redd på jobb?», «Stoler du på intuisjonen din? Hvorfor, eller hvorfor ikke?» eller «Hva gjør du når det ikke er samsvar mellom det veisøker sier og veisøkers kroppsspråk?» Dette er eksempler på spørsmål du finner i Kompetanse Norge sitt nye, digitale refleksjonsverktøy «Etikkort». Illustrasjon: Kompetanse Norge 

Digitale etikkort fra Kompetanse Norge

Målet med verktøyet er å starte samtaler om etikk i karriereveiledning, og å oppmuntre til systematisk og strukturert refleksjon på den måten som passer for deg i din arbeidshverdag. Du finner det nye verktøyet på Kvalitet i karriereveiledning sin nettside under kompetanseområdet Etikk.  Verktøyet ble lansert i desember 2020 og du finner det her, sammen med andre gode hjelpemidler og verktøy til bruk i etisk refleksjon. 

Etter å ha drevet med etisk refleksjon i årevis her på Karrieresenter Østfold, har vi etter hvert gått litt tom for nye ideer til etiske utfordringer i karriereveiledning. Det å bla seg gjennom de nye etikkortene var derfor veldig inspirerende. De ulike spørsmålene og situasjonsbeskrivelsene satte i gang tankene med en gang, og jeg fikk mange ideer til hvordan jeg kunne ta disse kortene med i min arbeidshverdag, både alene eller sammen med mine kollegaer.  

4 ulike kortstokker

Verktøyet består av 4 kortstokker kalt «Situasjonskort», «Kompetanse», «Refleksjon» og «Relasjon og samarbeid».  I bunken med situasjonskort finner du 17 ulike situasjoner som kan oppstå i veiledning, med 3-5 spørsmål til refleksjon, knyttet til hver case.  Her er det også mulig å legge inn en ny, uventet vending ved å trykke på knappen «Hva om?». I de tre andre kortstokkene finner du ett spørsmål på hvert kort. Hensikten med disse kortene er å sette i gang tankene dine eller en samtale. Navnet på kortstokken viser hvilket område i etiske retningslinjene spørsmålet er knyttet til. Du kan også lage nye, egne kortstokker der du sorterer kort i kategorier eller plukker ut kort som er særlig relevante for deg eller for din arbeidsplass. Det er også mulig å skrive kortene ut.

Velg et kort og sett i gang!

Hensikten med verktøyet er å bidra til utvikling av etisk kompetanse og praksis. Det er svært fleksibelt, og det kan enkelt tas i bruk i en travel arbeidshverdag. Du kan bruke kortene alene og selv bestemme hvordan du vil bruke dem. Du kan trekke et tilfeldig kort, eller du kan lete gjennom bunkene og finne det eller de som inspirerer deg mest. Du kan også velge hvor mye tid du vil bruke, og hvor systematisk du vil gå til verks. Ved å logge deg inn anonymt og opprette din egen profil, kan du ta vare på kortstokker du lager og notere ned tanker, refleksjoner og oppdagelser. Under kompetanseområdet “etikk” finner du også andre gode ressurser for etisk refleksjon, blant annet etisk refleksjonsmodell som er et nyttig verktøy som kan hjelpe deg til en strukturert, systematisk refleksjon før du velger handling i etiske utfordrende situasjoner. 

Ideer til hvordan du kan bruke etikkortene

Det er bare fantasien som setter grenser for hvordan disse kortene kan tas i bruk. Under kommer noen ideer jeg fikk: 

  • Alene: Velg et kort fra den blå, røde eller grønne kortstokken, skriv det ut og heng det på et synlig sted der du jobber. Ta spørsmålet med deg gjennom en dag eller en uke. Hver morgen gjentar du spørsmålet, og underveis i dagen noterer du ned ting du blir oppmerksom på og som du oppsummerer ved ukeslutt. Spør en kollega om hun/han vil gjøre det samme, da har du noen å dele tankene dine med. Ta gjerne i bruk etisk refleksjonsmodell for struktur, dersom du støter på etiske dilemmaer. 
  • Ustrukturert, sammen med andre: Bruk et kort som en samtalestarter under morgenkaffen eller i lunsjen en gang innimellom, og se hva som skjer. Eller bruk tid til en liten refleksjon rundt et kort som starten på et fagmøte eller andre møtepunkter dere har på jobben.  
  • Strukturert, sammen med andre: Dersom dere ikke allerede har møter for etisk refleksjon, kan det være lurt å sette av en fast tid til dette, for eksempel 1,5 time en gang i måneden. Velg et situasjonskort og reflekter sammen rundt spørsmålene på kortet. Bruk etisk refleksjonsmodell for å strukturere og finne mulige handlingsalternativer i situasjoner dere opplever som særlig etisk utfordrende.  

Vi er et ressurssenter

Vi i Karrieresenter Østfold er stolte av å være et ressurs- og kompetansesenter som bistår med kompetanseoverføring til ansatte i skoler, NAV og andre som på ulikt vis utøver karriereveiledning. Her har vi samlet en god del informasjon til deg som er praktiker innen veiledningsfeltet. Har du spørsmål til oss, er du velkommen til å ta kontakt.