Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse

Faglitteratur innen karriereveiledning illustrasjonsbilde

Bokens målgruppe er ledere og framtidige ledere. Forfatterne forsøker å gi svar på hva man vet om organisasjoner og ledelse som er av genuin betydning og nyttig i praksis. Siktemålet er å presentere et stort og komplekst område av teorier, forskning og praksis så klart og enkelt som mulig.

Navn: Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse

Utgivelse: 2008

Forfattere: Lee G. Bolman, Terrence E. Deal

Tema: #Organisasjon #Ledelse #Organisasjon og ledelse #HR

Om boken:

Organisasjoner og krav til god ledelse har de siste årene endret seg raskt. Boken tar sikte på å gi et oppdatert bilde av dette fagfeltet. Kjernen i boken er å betrakte organisasjoner fra fire forskjellige perspektiver – som fabrikk, som familie, som jungel og som tempel. Fokus er på både administrasjon og ledelse – og forskjellen mellom dem, og boken er krydret med illustrerende eksempler.