Økt kulturell kompetanse er nødvendig for god kvalitet på veiledningen

blogg flerkulturell forståelse

Karriereveiledere møter daglig et bredt utvalg av befolkningen. Vi møter alle veisøkere med respekt uavhengig av etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, kultur, alder eller kjønn. Men, kommunikasjon med flerkulturelle kan bli både lettere og bedre hvis vi får økt kulturell kompetanse og bedre kunnskap om hvordan kulturforskjeller og språklige barrierer kan påvirke en veiledningssamtale. Foto: Photo by Leon on Unsplash

Unngå misforståelser i veiledning

Veiledningssamtaler med flyktninger og innvandrere kan være utfordrende og kan preges av dårlig kommunikasjon og misforståelser. Derfor er det viktig at veiledere og rådgivere får økt kompetanse når det gjelder karriereveiledning av flerkulturelle veisøkere.

Kulturforståelse er viktig

Veiledning av flerkulturelle veisøkere kan bli bedre dersom vi som veiledere er bevisst vår egen kultur, våre egne holdninger og vår egen fremtreden i møte med mennesker fra andre kulturer. Det er enkelt å tenke at «slik vi ser på arbeid og utdanning er riktig, naturlig og selvfølgelig», men husk at det er bare vårt kulturelle perspektiv.

«Den farligste av alle fordommer er å tro at vi ikke har noen.»

– Veikko Antero Koskenniemi

Det er kjent at kulturforståelse gir et bedre grunnlag for god kommunikasjon. Ønsker vi å bli bedre til å møte den flerkulturelle veisøkeren der vedkommende er, må vi også prøve å forstå deres kulturelle perspektiv; hva de har i tankene. Satser vi også på å bli kjent med de vi møter i veiledning, deres kultur og deres systemforståelse har vi gode forutsetninger for å gjennomføre nyttige veiledningssamtaler. Karriereveiledere med flerkulturell kompetanse kan enklere avklare forventinger, skape trygghet og legge gode rammer for en veiledningssamtale.

Språkforståelse er nødvendig for god kommunikasjon

Avklar språkbeherskelsen først
Norskkunnskapene blant flerkulturelle veisøkere kan være svært varierende. Noen av de vi møter snakker flytende norsk, mens andre kan ha problemer med å forstå eller formidle enkle beskjeder. Det er derfor viktig å avklare om det er behov for tolk eller om veisøkeren behersker norsk godt nok til å få utbytte av karriereveiledningen.

Gjenta budskap og dobbeltsjekk
Selv om vi ikke trenger tolk kan det være viktig å kvalitetssikre at vi forstår hverandre. For å få til dette må vi lytte aktivt, bruke et tilpasset språk, gjerne gjenta budskapet, og stille klargjørende spørsmål for å sjekke om vi har felles forståelse. Da kan det også være lurt sjekke inn ved å spørre: «Har jeg forstått deg riktig…? «Mener du at…? « eller «Er det slik at…?».

Snakk sakte og tilpass ord
I noen samtaler uten tolk kan vi oppleve at den språklige kommunikasjonen er vanskelig. Da må vi prøve å gjøre det beste ut av situasjonen. Ved å snakke sakte og modifisere språket får veisøkeren de beste mulige forutsetninger for å forstå det som blir sagt. Derfor bør det også vurderes om det er behov for å planlegge litt lengre tid til samtaler og veiledning av veisøkere med begrenset språkbeherskelse.

Til slutt er det viktig å understreke at det er alltid mennesker og ikke kulturer som kommuniserer, vi må aldri glemme at hvert menneske er unikt.